jump to navigation

DIKULT 206/307: Projet Wikipédia bouclé Monday, April 19, 2010

Posted by Myriam Coco in DIKULT, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Research.
Tags: ,
add a comment

Le mini projet de recherche Wikipédia est maintenant terminé.

Les étudiants s’y sont véritablement investis. Ils ont travaillé en groupes – chaque groupe ayant un concept à examiner sous différentes perspectives, d’abord la page en anglais, ensuite dans différentes langues. Les concepts étaient: Gender, Conspiration theory, Death penalty, Globalization.

Parmi les perspectives: la gestion des interactions et du pouvoir, le multiculturalisme, les conditions d’utilisation.

Passer du temps dans les coulisses de Wikipédia devrait avoir donné aux étudiants une meilleure conscience de ce que ce site a comme potentiel et limites, de même que de nouveaux réflexes dans l’examen de medias sociaux: qui? quelle responsabilité? stabilité? motivations? degré d’objectivité? degré de consensus? …

DIDAFRAN1 – time6: TICE dans la classe de langue Friday, September 11, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, Forelesninger, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Læringsaktiviteter, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Aujourd’hui, le thème du cours a été les TICE dans la classe de langue (IKT i klasserommet – pas une traduction exacte). Nous avons discuté:

 • de concepts clé,
 • du rôle du support de théories de l’apprentissage dans le choix et l’utilisation des TICE
 • du rôle de l’enseignant dans la conception, la gestion et l’évaluation du cours, mais également dans la protection et la responsabilisation des apprenants dans leurs recherches et publications en ligne.

Nous avons exploré quelques exemples, leurs avantages et contraintes.

Exemples de WIKI dans la formation didactique http://franskdidaktikk.pbworks.com/ et dans la formation pédagogique: http://s1peda1012009.wikispaces.com/ (takk Bernhard for linken i ped.)

Huin102: virtuelle rollespill og forforestillinger – briefing og lenker) Monday, October 20, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Learning Activities, Tools.
Tags: , , ,
add a comment

Lenker for lærerne i rollepsillet :

Sustainability considerations relating to the use of Second Life for education « Learn Online Saturday, October 11, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Franskdidaktikk, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Litt om prosjekter som bruker Second Life som læringsmiljø:

Sustainability considerations relating to the use of Second Life for education « Learn Online.

Ett klikk unna…

Huin102 – time 4: Wiki prosjekt Thursday, October 9, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , ,
add a comment

En hypothetisk Wiki for og av studentene på UiB – prosjektstart

Nøkkelord ut av brainstorming med studentene

Akademisk brukerstøtte
Studiehelpe
Kilder – “å komme i gang”-hjelpe

Veiledning for egen læring:

 • Konsentrasjon
 • Notatteknikk
 • Husketeknikk
 • Ulike måter å studere på på de forskjellige fakultetene

Teknisk brukerstøtte

 • Innlevering på pdf-formatt
 • Bruk av Mi Side
 • “Når det ikke gikk etter planen”

Diverse

Kan redigeres av studenter
Krever pålogging med student brukernavn og passord

prosjektet støttes av begreper fra pensumlisten.

Jobben på prosjektet fortsetter på tirsdag.

OBS!: På mandag er det kurs i delemnet IKT og språk: Korpuslingvistik.

Wiki oppgave Tuesday, October 7, 2008

Posted by Myriam Coco in Learning Activities.
Tags: ,
add a comment

Oppgaver i grupper

 1. Se artikkel The Wiki Concept  i Mi Side i fillageret
  1. WIKI definisjon?
  2. Historikk til først wiki
  3. Hvordan blir fordelt begreper om kontroll, samarbeid, ansvar
  4. Forskjellige bruk av Wiki
  5. Wiki kjennemerke
  6. (1.3 – De tekniske aspektene – spørsmål?)
  7. Sosiale aspektene, justering
  8. Problemer v/bruk – administrasjon av en WIKI
 2. Vår Wiki iktoglaering.pbwiki.com – besøk, passord
 3. Kompletere artikklene om Wiki i vår Wiki

Huin102 H08 – Time 1: Innføring & Læringsteori Tuesday, August 19, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Da var det første time for Huin102! Velkommen!

Det ble en tung time med mye å sette i gang.

Jeg ga noen detaljer om Huin102-kurset. Hvis dere lurere på noe så er det bare å spørre. Jeg sitter på kontor HF-345 og kan nå per e-post om jeg ikke er på kontoret.

Ellers begynnte vi gruppearbeid om centrale begrepper knyttet til:

 • IKT
 • Informasjon og Kommunikasjon Teknologi
 • Hva er IKT?
 • Når kom IKT?
 • Hvorfor har vi bruk for IKT i en læringssammenheng?

Vi så at, i følge standpunktet inkluderer IKT alt fra “smoke signals” til World of Warcraft eller bare handler om kommunikasjonsmiddler knyttet til data teknologi.

 • Læring?
 • Hva betyr læring?
 • Hvordan lærer man?
 • Hvilke læringsteorier er dere kjente med?
 • Finn 5 uttrykker (metaforer) som mener at man lærer
 • Hva er rollen til læreren?
 • Hva er rollen til elevene/studentene?

Vi gikk veldig fort gjennom de 2 største læringsteorier som brukes for å skape læringsverktøy – digitale eller ikke digitaler:
OBS!: Understrekk navn finnes på pensumlisten.

 • Behaviourisme – se Skinner: stimuli/respons – kan være effektivt for å lære automatisme (en programvare for at kirugere øver før de blir tillat til å operer om mennesker), Pavlov hunder
  Læringsprosees er sett som å gå i rett linje, Kunsskap bygges opp fra enkelt til mer komplisert
  kunnskap er overført fra læreren til studenten; læreren bestemmer det han/hun syns er enkelt eller vanskelig
  Fokus på undervisning
 • Konstruktivisme – Se Piaget, Bruner, Von Glasersfeldt, Vygotsky, Chandler, Armstrong, Kelly:
  Eleven er ingen ”clean slate” eller ”Sponge”: det finnes fra før forforestillinger, beliefs, personal theories, “constructs” (Kelly)
  Kunskapp overføres ikke, men konstrueres
  Samhandling: Zone of proximal development (Vygotsky)
  Læringsprosessen går ikke i rett linje, mend går frem og tilbake, utvikles, bearbeid av kunnskap
  Innenfor det konstruktiviste feltet: Elevautonomi: Holec, Little, Gremmo, Archer
  Fokus på læring
  Eleven/studenten lærer å lære, og blir ekspert på sin læring – utvikling av den metakognitive evnen
  Eleven/studenten har kontroll over alle stedene for læring

Noen spørsmål man kan tenke om i møte med IKT-verktøy som karakteriseres som pedagogisk.
Hvilken læringsteori støtter den?
Er verktøyet effektiv for læring?
Er den konsistent med teorien den hevder som bakgrunn?
Hvordan kan vi få tak i IKT-potensiellen for at læringsituasjonen effektivt støtter læring?
Sånn vil vi undersøke – og ta egne erfaring som eksempler

Til slutt har studentene skrevet en reflskjonsnotat om timen på egne blog eller på en tekst fil.

For timene med meg ambefales at man setter opp en blog en skriver på den om læringserfaringer.Se The F.A.Q. til Huin102 for mer opplysninger.

På torsdag begynner timene med Daneil Apollon, og i september med Claus Huitfeldt (se Huin102 Semesterplan – Høst08).

Didafran2 – Fin du semestre Wednesday, June 4, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran2, Eksamen, Franskdidaktikk, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Aujourd’hui s’est déroulée l’épreuve orale pour les étudiants de didactique du FLE påbygging deuxième semestre qui ont choisi cette forme d’évaluation.

Cette épreuve orale prend appui sur un porte-folio que les étudiants ont rempli d’une sélection de textes composés individuellement ou en groupe durant le semestre. Les étudiants entament une présentation/discussion des textes en les liant à la théorie issue de leur bibliographie, mais également en les illustrant, si possible, à des exemples issus de leurs pratiques enseignantes. Ils peuvent être à tout moment interrompus par les examinateurs pour, soit s’arrêter sur un aspect évoqué pour l’approfondir, soit passer à un autre sujet.

Les étudiants ont réalisé de bonnes performances, ce qui est de bon augure – et qui va de pair avec une si belle journée.Bergen au soleil

(Il fait 23 degrés, mais la chaleur sous le soleil est quelque peu cuisante. Cliquez sur l’image* pour l’agrandir.)

J’espère que cette expérience leur a été enrichissante, car ici, l’évaluation est aussi considérée comme une situation d’apprentissage.

Les étudiants qui ont choisi le mémoire comme forme d’évaluation ont été également évalués et seront informés de leurs notes très bientôt.

Cette journée conclut officieusement le semestre pour le cours Didafran2 vår 08. Je souhaite aux étudiants de bons résultats dans les autres matières et bonne chance pour la suite.

mm

* Image prise du Bergens Tidende au http://www.bt.no/kamera/article161.ece.

Frandi101 – Time 12 & 13: Classement des activités d’apprentissage et dernière session Monday, April 21, 2008

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Forelesninger, frandi101, Franskdidaktikk, Information for fransk didaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , ,
add a comment

La première partie de ce double cours a été consacrée au classement des activités d’apprentissage, que nous avons présentées en 3 groupes :

 1. Activités de découvertes
 2. Activités de mise en pratique systématique
 3. Activités de mis en pratique non systématique

Après une explication concernant ce classement, les étudiantes ont examinés les activités qu’elles ont réalisées durant le stage, de manière à voir de quelle manière ces dernières entraient dans le classement proposé. Ceci nous a conduit à une discussion sur le type d’activités qu’elles ont fait réalisées le plus, qu’elles ont préféré proposer aux élèves, aux activités moins productives, etc.

Les étudiantes ont utilisé la seconde partie du cours à discuter des problématiques de leurs prosjektoppgaver. Après cela, elles ont rempli les formulaires d’évaluation du cours.

C’est maintenant la dernière ligne droite, celle de la rédaction du prosjekoppgave à rendre le 30 mai. C’est aussi par période des veiledning (conseil), pour les étudiants qui pendront contact avec moi.

Frandi 101 – Time 11: Retour de stage Tuesday, April 15, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, frandi101, Franskdidaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , ,
add a comment

Durant notre séance, les étudiantes de retour de stage ont discuté de leurs expériences. Puis elles ont discuté des similarités et différences d’expériences, après quoi, elles ont fait un compte rendu de leurs discussions sous forme de publication dans leurs blogues.

Cela a été également l’occasion de présenter la bibliographie à l’un des étudiants du cours.

Didafran2 – Time 12: Dernière session Friday, April 11, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran2, Eksamen, Forelesninger, Franskdidaktikk, Information for fransk didaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , ,
add a comment

Ce vendredi a été la dernière séance de cours avec les étudiants de Didafran2. La majorité de la séance a été consacrée à l’examen oral blanc, puis a une discussion autour du prosjektoppgave (mémoire) écrit par ceux qui n’ont pas choisi l’oral comme forme d’évaluation.

Je leur ai distribué les formulaires d’évaluation du cours. Comme le temps nous a manqué, je leur ai demandé de me rendre les formulaires remplis ultérieurement.

C’est maintenant la dernière ligne droite, celle de la préparation pour l’oral qui aura lieu début juin et la rédaction du prosjekoppgave à rendre le 20 mai. C’est aussi par période des veiledning (conseil), pour les étudiants qui pendront contact avec moi.

Didafran2 – Time 11: Retour de stage et examen oral Monday, April 7, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran2, DidaFrandi_V08 bloggers, Eksamen, Forelesninger, Franskdidaktikk, Learning Activities, Precision - Time Machine.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Ce lundi, les étudiants de Didafran2 sont revenus de stage pour la fin de leur formation sur campus.

Nous avons discuté de leurs expériences, puis ils ont été invités à écrire un billet dans leur logg en comparaison avec le premier.

Je leur ai demandé de choisir une problématique que nous approfondirions lors du dernier cours. Comme certains des étudiants auront un examen oral blanc lors de la dernière session, ceux qui écrivent un mémoire ont décidé d’utiliser cette séance pour discuter de leurs problématiques avec le reste du groupe.

C’est en effet une très bonne idée, pour leur travail, mais aussi pour leur apprentissage.

Maintenant, quelques infos sur l’examen oral – pour ceux qui ont choisi cette forme d’évaluation:

Muntlig eksamen

 • Den muntlige eksamenen vil ta plass onsdag den 04.06.08.
  (Sted angis senere.)
 • Muntlig eksamen består av 2 deler som varer mellom 10 og 15 minutter hver.
  I den første delen har studenten ordet.
  I andre delen har intern sensor ordet og leder diskusjonen.

  Ideen er å innføre en diskusjon hvor vises deres læring, og om dere klarer å knytte teori med praksis og praksis med teori, og hvordan.
 • Den digitale porte-folioen inneholder noen av tekstene dere skrevet som obligatoriske oppgavene.
  OBS!! Disse tekstene blir IKKE vurderte/evaluerte! Bare diskusjonen gir karakter.
 • Tekstene vil illustrere problemstillinger dere har utviklet for eksamenen.
 • Den digitale portfolioen må være ferdig til sensur senest 96 timer før muntlig, dvs. fristen er lørdag den 31.05.08 på natten.
  Protefolioen skal finnes på deres rom i High Five:

  • enten i en mappe dere lager for eksamenen
  • eller som de er på rommet, men med navnet litt modifisert ved bruk av en stjerne (*) før tittelen (f. eks.: * Bruk av blog i undervisning).
 • Om dere ønsker det, kan dere skrive en (veldig) liten tekst som presenterer portfolio-en.
 • Huks at dere må velge en pensumliste som presenteres til meg senest 2 uker før munntlig eksamen

New posts!!

Beritanna skrev 3 innlegg på sin blogg. De er veldig interessante og venter på kommentarer.

Husk at (konstruktive) kommentarer teller som obligatoriske oppgaver i blog-delen.

Frandi101 – Time 10: Atelier d’enseignement Monday, March 10, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, frandi101, Franskdidaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Aujourd’hui, lors de notre atelier d’enseignement (undervisningsverksted) les étudiants ont présenté des séquences d’enseignement de français réalisées en cours pour 3 d’entre elles.

Dans l’ordre:

 • Une séquence avec l’utilisation du verbe “aller” l’expression des goûts et des opinions, cela, dans un contexte communicatif
 • Une sequence sur la Culture bretonne et la chanson “La Tribu de Dana” de Manau avec une partie grammaticale couvrant l’usage du passé composé et l’imparfait
 • Une séquence sur l’apprentissage de l’expression de l’heure en français.
 • Une séquence sur l’interprétation de “La Cène” de Jacques Prévert (tiré de Paroles).

Toutes ces interventions ont été très intéressantes et motivantes.
Je dois encore une fois m’excuser d’avoir dû interrompre le cours à 20h précises (pour les raisons pratiques indiquées lors du cours).

Chers étudiants, j’encourage très fortement la publication de ces séquences et les éventuels commentaires reçus) dans les blogs.
Pour les Norvégiennes, si vous estimez que le
français.vous pose problème, publiez en norvégien, avec un petit résumé schématique en français (de quoi il s’agit, objectif(s) d’apprentissage, nombre d’élèves, classe, temps de la séquence).

Vous pouvez également publier le même article dans notre Wiki, dans la rubrique “Foire aux activités“!

Un Wiki dans une classe de FLE: Proposition Wednesday, March 5, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran2, DidaFrandi_V08 bloggers, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Information for fransk didaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

New post!!

Halvor vient de publier un article sur son blogue: Undervisningsopplegg med bruk av Wiki-databaser – Internettanarki versus hierarkisk struktur.

L’article (rédigé en norvégien) fait état d’une proposition concrète de l’utilisation de l’outil Wiki dans une classe de FLE.

Je vous encourage à y jeter un coup d’œil et à y laisser des commentaires.

Étudiants de Didafran2: n’oubliez pas que les commentaires plus ou moins consistants comptent dans la constitution de votre portfolio numérique (voir le billet:Didafran2 – time 10: Web 2.0. pour l’enseignant: Wiki (suite) + Web 2.0. avec la classe).

Frandi101 – Time 9: Place de la grammaire dans l’enseignement des LCE Monday, March 3, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, frandi101, Franskdidaktikk, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Aujourd’hui, les étudiants de Frandi 101 et moi avons eu un séminaire en ligne dans le MOO High Five.

Thème: La place de la grammaire dans l’enseignement des Langues et Cultures étrangères (LCE).

Ce cours a oscillé entre les expériences des étudiants (expériences d’apprentissage et d’enseignement), le développement historique de la didactique du FLE et un bref état de quelques résultats de la recherche.

Nous avons eu très peu de temps pour une discussion vers la fin de la session, mais j’espère que les étudiants continueront la réflexion.

L’enregistrement du cours se trouve dans le magnétophone de notre salle “Fransk Didaktikk” dans le MOO.

Notre Salle de cours de didactique en ligne
(Cliquer pour agrandir l’image)

J’ai fait référence aux ouvrages suivants:

 • Puren, C. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : Nathan.
 • Simensen, A.M. (1995). ‘Consciousness-raising’ i 1990-årene – hva er det? Om grammatikk undervisning og pendelsvingninger. Språk og sprkundervisning, nr 3.
 • Ellis, R. (2002). The place of Grammar Instruction in the Second/Foreign Language Curriculum. In Henkel, E. & S. Fotos (eds.): New Perspectives on Grammar Teaching in Secong Langugage Classrooms.

Frandi101 – time 8: Web 2.0. pour l’enseignant : Mise en place Wiki + Web 2.0. avec la classe Friday, February 22, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, frandi101, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

NOTE – Date réelle de publication: 29.02.08

Alors que les étudiants vont retourner en stage, le dernier cours s’est axé vers le WIKI pour l’enseignant et quelques exemples d’usage de blogs et wikis avec les classes.

Le thème de Web 2.0. a été amené pour s’adresser à deux types de publics incarnés par les étudiants:

 1. Le public des étudiants de didactiques, l’enseignant réflexif qui s’interroge sur des problématiques liées à ses pratiques enseignantes
 2. Le public des enseignants qui souhaitent introduire les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication Educative) dans leurs classes.

Après la présentation, les étudiants ont commencé la rédaction d’articles dans notre wiki, Fransk didaktikk wiki.

Des liens propres au sujet de ce cours sont dans la page « FLE » et également dans la colonne à droite, rubrique « Didactique des LCE »