jump to navigation

Huin102: Mars-eksamen Monday, February 18, 2008

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

OBS!!! Vennligst ta kontakt snarest med konsulent Britt Helen Lund (britt.lund@lle.uib.no eller 55 58 23 90) for å si:

  1. om du tar den skriftlige prøven
  2. om du leverer en semesteroppgave
  3. i hvilket delemnet du leverer semesteroppgaven (IKT & Læring eller IKT & språk), dersom du leverer en semesteroppgave.

DATO
SEMESTEROPPGAVE – fristdato for innlevering: 29. februar 2008.
—–Den leveres elektronisk til Britt Helen Lund
—–Epost adresse : britt.lund@lle.uib.no
SKRIFTLIG PRØVE (5 timer): 5. mars 2008.

OM SEMESTEROPPGAVEN
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/09/17/mer-om-semesteroppgaven/
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/11/19/semesteroppgave-skriving/
https://studentportal.uib.no/fs-cron/download/HUIN102pensumlist.htm?version_id=39296321

Huin102 – Semesteroppgave skriving Monday, November 19, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Hei alle sammen!

Etter å ha veiledet enkelte av dere, ser jeg at det kanksje ville hjelpe med litt presisering i forholdt til semesteroppgaven, på en generell måte.

Titler og undertitler

Når du skriver, husk at du skriver for at andre (sensoren) leser. Gjør sin oppgave enkel og uten stor frustrasjon med å ”vise veien”. Det vil si at hver stor del av din oppgave må komme med titler/undertitler. Har du noen avsnitter som snaker om omkrint same tema, samle dem under en undertittel. Ellers blir det vanskelig å følge med din tankegang. Fordelen med dette er at du blir nød til å få ideen dine i orden.

Det å være personlig i oppgaven

Spørsmålet er innviklet. De som har snakket med meg på veiledning fikk personlige merknader om temaet. Jeg kan nevne disse to punktene:

  • Skal du gi din mening, vær forsiktig med formuleringen og unngå å være for kategorisk i teksten, nemlig om du ikke har data som støtter det du mener. Dette betyr ikke at det ikke er din mening, men akademiske oppgaver krever en sånn skriving. Selve vitenskapelige studier vanligvis er forsiktige når de uttrykker meninger eller anbefaler noe.
  • Skal du snakke om din egen erfaring (for eksempel, din læringserfaring), gjør det tydelig. Forklar at dette er en erfaring du har fått i det temaet og at du vil vise et eksempel, hvilket vil hjelpe deg å analysere et eller noe annet, å ta en metakognitiv perspektiv om din læring (du vil analysere den, reflektere over den), osv. Og gjør det du sier at du skal gjøre med eksempelet!

Litteraturlisten

Som nevnt tidligere vil dere bruke Chicago scientific style. Eksempler på hvordan dere sitere, og formatere litteraturlisten til slutt av teksten finnes på denne siden: Sitatteknikk og litteraturliste.

Antall sider

Lurer du på hvor mye sider du har på en nettside, f.eks. kan du gå ut fra at en vanlig side vil innholde ca. 250 ord. En enkelt må å få antall ord er å kopiere/lime teksten på en tekstbehandler å bruke funksjonen som teller ordene.

Mer om semesteroppgqaven finnes her.

Lykke til!

Huin102 – Digital kompetanse & Virtuelt rollespill – Time 7 Tuesday, October 23, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Litteratur, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!

I dag begynte vi med en annen type rollespill som er inspirert av et opplegg jeg brukte med studenter i andre fremmedspråk didaktikk.

Dette rollespillet handler om å få frem forforestillinger man har i forholdt til språk, språklæring og språkundervisning. Gjennomføring av et virtuelt rollespill i en MOOen – en tekstuelle virtuelle virksomhet – er mente for å skape et trygt erfaringsmiljø hvor studentene kan prøve ut sine personlige teorier om læring, enkelte undervisningsopplegger, osv.

Klasserom snapshot
Digital kompetanse - time 7

PowerPoint lysbildene blir ikke publiserte på bloggen denne gangen. Men vi snakket om begrunnelsen til aktiviteten, forklarte litt mer om MOOen, om begreper som distanciation, avatar, spill, intersubjektivitet, logg. Det viste seg at begrepet distanciation fant ikke oversettelse på norsk, i allefall så langt er vi kommet.

I morgen vil vi gjennomføre rollespillet. Spillerne (ja, dere huin102 studenter) har som oppgave å publisere på High Five, på Huin102 Main profilen til deres avatar (enten direkte på avatarens side eller på som ”notat”). De som ikke klarer det kan sender meg en epost med teksten.

Sånn det er planlagt, vil det gjennomføres i MOOen en spansktime for begynnere, med minste 7 elever og en spansklærer. Dette blir spennende!

Neste steg blir analyse av rollespillet. I High Five MOOen skal jeg publisere noen ”guidelines” for det.

Litteratur vi snakket om:

  • Caillois,Roger, Man, Play, and Games, trans. Meyer Barash, New York: Schoken Books, 1979, 9-10.
  • MacKinnon, Richard C., “Punishing the Persona: Correctional Strategies for the Virtual Offender”, in Jones, Steven G. (Ed.): Virtual Culture. Identity and Communication in Cyberspace. London, 1997, 206-235. Online: http://www.actlab.utexas.edu/~spartan/punish.txt
  • Turner, Victor, The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987.

Den Sorte Øya og semesteroppgaven
Knyttet til rollespillet Den Sorte Øya publiserte Daniel Jung en kommentar som kan leses her på posten Mer om Semesteroppgaven.

New Post!!!
Vi har fått en ny blog med oss!!  🙂

Huin102 – Læringsteori & online seminar – Time 4 Tuesday, October 16, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities, Precision - Time Machine, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Bonsoir!

Vi fikk i dag en INTENSIV TIME! Det virker som om det online seminaret gikk utrolig bra. Deltagene var ganske kjente med tekstene vi snakket om og debatten gikk uten break. Nok en gang ble det ingen pause! (Jeg beklager så mye for dette. Dere må si i fra for pause.)

Hele teksten til vårt seminar finnes i High Five Mooen, på HUIN102 Main. Der finner man bildet til en lydtape som heter HuinMinne. Den klikker man på og har tilgang til teksten vår (en lenke).

Jeg har ikke vært inne i teksten siden vi laget den, men jeg vil gjerne dele min inntrykk av seminaret. Vi snakket om artiklene til Chandlers, Gremmo, Von Glaserfeld, Armstrong og Laurillard (denne veldig lite).

1/ Jeg var imponert over deres kommentarer og tur/retur med tekstdelene, egen erfaring/hypoteser. Samhandlingen illustrerer veldig bra hvordan vi bygger kunnskap gjennom kommunikasjon, gjennom språket som forhandling. For å kunne snakke om begreper eller deler av artiklene måtte vi ble enige om mening, ovs. Det å samhandler for å gå videre i vår læringsprosesser viser hvordan læring er en sosiale aktivitet. Utviklingen til våre forforestillingene (a.k.a. representasjoner, (pre)conceptions, personal theories, constructs, ”personal constructs” (Kelly, 1955)), vår forståelsen av verden gjennomføres ved hjelp av dialog med andre eller/og ved bruk av verktøy, eller læringsaktivitet.
Jeg nesten gikk til Vygotskys begrep”sonen for den nærmeste utvikling” kjente som ”The Zone of Proximal Development (ZPD)”:

Zone of proximal development: the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined trough problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978: 86.)

Litt mer info her: http://www.igs.net/~cmorris/zpd.html.

Til slutt av sesjonnen fortalte dere at samtalen våre ga dere et bedre forståelse av teksten, for eks.

2/ Undervisningsituasjonen var for meg veldig spennende. Som vanlig forebereder man seg, planlegger å gå gjennom ting og tang, en list av begreper jeg skulle snakke om, noen del av artiklene som kunne undersøkes… Men selvsagt gikk det ikke sånn. Og dette er helt OK! Dere kunne tekstene, var ivrige å snakke dem i følge deres behov. Dessuten, der kommer inn mitt alt så tregt norsk : å forstå dere, å formulere et svar, og da snakker dere om et helt annet tema!! Men dere var så engasjerte og flinke, at jeg kunne nesten vært overflødig? Lærerensrolle undersøkes…. Noen svar?

3/ Men der kommer inn loggen til vår samtale: den er nå en læringsobjekt som vi kan lese, reflektere om, ta som start for innlegg for blog om det hele eller et punkt.

4/ Og der kommer inn bloggen, hvor jeg får skrive her og der mer presisering i forholdt til spørsmål eller kommentater fra vårt online seminar! Det hele varer, varer og varer som batterien i reklamen….

Literatur:
Kelly, George. The Psychology of Personal Constructs. 2 vols. New York: Norton, 1955.
Vygotsky, L. S. Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Mooen fines mer læringstoff om Laurillards artikkel laget av Carsten Jopp som underviste dette emnet. Der forteller han mer om Laurillards klasifiesering av de forskjellige media.

OBS! Vær oppmerksom på at vår samtale taler for 10-12 sider pensum, om dette er av noe interesse…. Jo mer dere skriver om spennende ting, jo enklere blir det å skaffe seg læringsstoff! 🙂


Klasserom snapshot
Board of the Day_time4 Nei, men, du…. Vi hadde jo et ONLINE SEMINAR, skjønner du…..

Jeg håper at dere fikk å lære ut at vår bruk av MOOen for det online seminaret. Et virtuelt virksomhet i tillegg til klasserommet, et lærigsverktøy som har fordeler og ulemper. Nok noe å tenke på, semesteroppgavemessig…

New post!!!
Mari orket mer i morges tidlig og skrev innlegg om det å undervise. Sikkert kan dere dele meninger!! Oi! Nå ser jeg at det var enda mer where it came from: Moo som arena for læring..

I morgen får vi del 2 av Digital kompetanse med Daniel Jung. Det blir en del i High Five Mooen, så husk brukernavn og passord. Dibbells artikkel er relevant for denne timen.

Gleder meg!

Veiledning for Semesteroppgaven Monday, September 24, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

Som annonsert i timen IKT og Språk i dag, de som skriver semesteroppgaven om delemne IKT og Språk og ønsker veiledning (mer øving i korpuslingvistikk, tekstkoding, osv.) vil kunne delta timer i tirsdagene kl.10.15-12.00, IKT-seminarrom 326.

For mer detaljer, ta kontakt med Koenraad de Smedt og Claus Huitfeldt.

Forelesningene om IKT og Læring holdes i ukene 41-45, mandag/tirsdag/onsdag. Ukene 46-47 blir uten undervisning, men åpne for veiledning etter avtale i samme tidspunktene som forelesningene.

Ha en stålende uke!

Huin102 – Mer om Semesteroppgaven Monday, September 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Som dere vet, må leveres inn en semesteroppgave, som teller for 40% av karakteren for HUIN102.

Semesteroppgaven skal være på 3000-4000 ord.

Dere kan velge et tema å skrive om innenfor enten IKT og språk, IKT og Læring, eller en kombinasjon av IKT og Språk / IKT og Læring.

For semesteroppgaven i IKT og Språk, kan dere se opplysningene på web-sidene til Claus Huitfeltd og Koenraad de Smedt.

Semesteroppgaven i IKT og Læring kan utvikles inspirerte av en eller flere av disse 4 mulige direksjoner:

1. En teoretisk tilnærming
Bruk av en artikkel som utgangspunkt (f.eks.: Laurillard, Armstrong, Blood, etc). Så tar du konkrete eksempler i lys av teori.

2. En utforskning/undersøkelse
Du velger en type IKT (blogg, wiki, læringsplateformer, osv.) og knytter dem til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde.

3. En oppleggs/produkt analyse
Beskriv og analyser et opplegg (eksisterende eller fiktiv) med IKT som sentral rolle og drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med opplegget.

4. En produkt (eller flere)

Her lager du en læringsopplegg (del, skisse, prototyp) det IKT står sentralt. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen.

(Forslagene ble inspirerte av tidligere arbeid i emnet av Dr. J. Walker Rettberg og C. Jopp).

Semesteroppgaven skal leveres elektronisk på Mi Side. Det blir lagt en mappe for dette. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er den 26.11.07, kl.12.00.

Ønsker dere veiledning, må dere levere inn førsteutkast senest 12.11.07 kl.12.00 på studentportalen Mi Side, i mappen “Semesteroppgave førsteutkast” under “Innlevering” ruten.

(Se: Innlevering > Innleveringsmappe > Læringsmappe > Semesteroppgave førsteutkast.)