jump to navigation

DIDAFRAN1 & DIDAITAL1 – time10: Praksiserfaringer & oppsummering Friday, November 20, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk.
Tags: , , ,
add a comment

Aujourd’hui, nous avons eu la dernière session en didactique du français et de l’italien.

Nous avons de nouveau discuté des expériences de stage pour une grande partie du temps. Nous avons ensuite discuté des thèmes du semestre prochain et de leurs souhaits en termes de sujets à explorer ou à approfondir.

Les étudiants ont rédigé leur dernier logg et on rempli le questionnaire d’évaluation.

DIDAFRAN1 & DIDAITAL1 – time9: Representasjoner og virtuelt rollespill 3/3 Saturday, October 10, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk, Læringsaktiviteter.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Les étudiants sont de retour de stage pour la semaine théorique.

Aujourd’hui, nous avons discuté de leurs expériences de stage: bonnes et moins agréables surprises, défis et contraintes didactiques et organisationnels provenant des situations de stage.

Nous sommes ensuite passés au briefing du jeu de rôles. La discussion a été très instructive, tournant autour du rôle de la grammaire, de la compréhension des élèves et du sens implicite de certains de leurs énoncés, de la relation de ce sens avec la réalisation des exercices.

Dès la semaine prochaine, c’est le retour en stage pour les étudiants et les visites d’inspection pour moi.

DIDAFRAN1 – time7: Representasjoner og virtuelt rollespill 1/3 Friday, September 18, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

I dag har vi vært gjennom begreppet REPRESENTASJON eller FORFORESTILLING. På fransk kan man bruke bl.a. “représentation“, på englesk bl.a. “beliefs“.

MiSide – FillageretDiverse kan dere finne 2 tekstsutdrag: en fra Riley og en fra Spada. Disse er tett knyttet til representasjoner: den første gir eksempler, den andre knytter enkelte representasjoner til vitenskapelig kunnskap om fremmedspråklæring.

I løpet av timen har studentene på franskdidaktikk forberedt konteksten til rollespillet.

Rollespillet vil gjennomføres virtuelt på High FIve av fransktidaktikk studententene i praksis perioden.

Teksten fra rollespillet vil analyseres av studentene på fransk- og italienskdidaktikk.

(Er det feil her og der, beklager for språket…)

Mi Side, Fillageret, Diverse

DIDAFRAN1 & DIDAITAL1 – time5: Innføring av plattformen High5 (MOO) Wednesday, September 2, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Even if it was the 5th session for the student teachers of French and Italian didactic class, today was the 1st one for me, and I was very pleased to meet them.

My English is probably better than my Norwegian, that is why this is in English today.

We used today’s class to be familiar with the platform, since it will be used to forum discussions, classroom practice logs and executions of role-plays.

The use of  ICT is not absolutely required for any teaching/learning situation. However, it is fair to say that student teachers need to be familiar with nowadays tools. Most of their learners will be. But more importantly, by knowing the ICT tools they may meet, they are more informed on whether or not they will use ICT, and if so: why, when, how and with whom. The decision will depend on the ability to understand the advantages and disadvantages of the ICT tool for a particular learning situation, and not on fear nor ignorance. This ability is one of the research areas for the Norwegian education, under the name of Digital kompetanse.

Another aspect for getting used to ICT tools is sustainable personal development. A teacher needs to keep herself/himself updated about about her/his field developments and practices, as well as about the new media. Those ICT often can be the key to develop a network for innovation and support in a teacher’s busy life.

Sustainability considerations relating to the use of Second Life for education « Learn Online Saturday, October 11, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Franskdidaktikk, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Litt om prosjekter som bruker Second Life som læringsmiljø:

Sustainability considerations relating to the use of Second Life for education « Learn Online.

Ett klikk unna…

DIDA-FRAN-ITAL1 – time 1 & 2: Innføringsdel Friday, August 22, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Information for fransk didaktikk.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

På onsdag begynte kursene for fransk og italiensk didktikk. Velkommen til oss! 🙂

Det ble introdusert læreplanen, sammen med bevisstgjøringsoppgaver læreren må påta seg i forholdt til sin egen praksis, sin fortid som språklærende.

Opplysninger om undervisningsplanen og litteraturlisten finnes under DIDAFRAN1 & DIDAITAL1.

Idag (fredag) oppsummerte vi litt om læreplanen. Elevautonomi-begrepet ble nevnt i forbindelse med tilpasset opplæring, sammen med navn på pensumlisten som Holec, Little, Dam og Franck (se på lenken (Autonomy, never, never, never!).

Vi fikk en oversikt over utbytte av IKT i språklæringen, sammen med språklarerens refelksjon over sin egen praksis. Vi snakket om den digitale kompetansen, som jeg mener har 3 nivå (primaire, secondaire og tertiaire) og refererte tildokumenten Digital skole hver dag. som knytter temaet til det norske samfunnet.
Temaene IKT, læringsprossess, og teori er innviklet og vi får komme tilbake til dem i løpet av semesteret. Denne bloggen har en side som heter FLE og som samler lenker med fransklæringsaktiviteter, exempler på bruk av blogg og wiki i språkundervisningen.

Deretter gikk vi super fort gjennom bruk av MOOen High Five som vi vil bruke for bl.a.:

  • nettseminarer
  • logg publisering
  • forumsdiskusjoner

Vårt neste møte er et nettseminar på High Five, den 04.09.08 kl.12.15-14.00.

Husk at den 01.09.08 er en fellespråkdidaktikk forelesning om Språkpermen til for lærerstudenter. Det anbefalles at dere ser litt på dokumenten på http://epostl2.ecml.at/Resources/tabid/505/language/en-GB/Default.aspx (også kjent under navnet “European Portfolio for Student Teachers of Languages“). Da vil dere vite hva det snakkes om og kan få mer utbytte av sesjonen.