jump to navigation

Om semesteroppgaven – H08

Som dere vet, må leveres inn en semesteroppgave, som teller for 40% av karakteren for HUIN102.

 • Obs.: Wikipedias artikkler anses ikke som gyldige kilder i referanselisten med mindre de er “matchet” med et mer vitenskapelige kilde som kommer til samme konklusjonner som Wikipedias artikkel.
 • Semesteroppgaven skal leveres elektronisk på Mi Side. Det blir lagt en mappe for dette. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er den 24.11.08, kl.12.00.
 • Ønsker dere veiledning, må førsteutkast leveres inn senest 07.11.07 kl.12.00 på studentportalen Mi Side, i mappen “Semesteroppgave førsteutkast” under “Innlevering” ruten.
  (Se: Innlevering > Innleveringsmappe > Læringsmappe > Semesteroppgave førsteutkast.)
  OBS! For IKT og læring, se veiledningskalenderen http://iktoglaering.pbwiki.com/Veiledning for å avtale om veiledningstid. Utkasten sendes senest dagen før veiledning, kl. 12.00.
 • Dere kan velge et tema å skrive om innenfor enten IKT og språk, IKT og Læring, eller en kombinasjon av IKT og Språk / IKT og Læring.
 • Semesteroppgaven i IKT og Læring kan utvikles inspirerte av en eller flere av disse 4 mulige direksjoner:

  1. En teoretisk tilnærming
  Bruk av en artikkel som utgangspunkt (f.eks.: Gremmo, Armstrong, Blood, von Glasersfelt, etc). Så tar du konkrete eksempler i lys av teori.
  Forslag: Ta som utgangspunkt tekstene til Armstrong og Blood, se, i lys av deres teori hva slags kunnskapp og kompetanse kan eller ikke kan utvikles ved bruk av IKT.

  2. En utforskning/undersøkelse
  Du velger en type IKT (blogg, wiki, læringsplateformer, osv.) og knytter dem til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde.
  Forslag: Rollespill og serious gaming blir mer og mer populær. Drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med oppleggene sammen med en drøfting om forskjellene som kan finnes mellom rollespillet som ble laget i løpet av timene og de som vanligvis er laget.

  3. En oppleggs/produkt analyse
  Beskriv og analyser et opplegg (eksisterende eller fiktiv) med IKT som sentral rolle og drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med opplegget.
  Forslag: Finn en Wiki laget for unger av unger og knytt den til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde(r). Hvordan ville du forbedret opplegget og hvorfor?

  4. En produkt (eller flere)

  Her lager du en læringsopplegg (del, skisse, prototyp) det IKT står sentralt. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen.
  Forslag: Du har ansvar for historie undervisning for to grupper: en gruppe på videregående skole og en på nattundervisning (blandet publikum). Du ønsker at studentene dine vil trives med å lære histori, og tenker på at IKT vil hjelpe å få det til. Velg en av publikene og forbered en IKT-basert læringsopplegg. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen. Drøft med støtte av teorien.

OBS! Forslag med forbeholt om endringer.

Comments»

1. Tone - Friday, November 14, 2008

Hvilken referanse-stil er det best at vi bruker?

harvard? ¨

chicago manual of style? Denne har jeg brukt tidligere, og kunne godt tenke meg å bruke igjen..

2. M. C. - Monday, November 17, 2008

Du kan velge selv, Chicago eller Harvard passer bra så lenge du er konsistent med en style gjennom hele oppgaven.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: