jump to navigation

Huin102 – Mer om Semesteroppgaven Monday, September 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
trackback

Som dere vet, må leveres inn en semesteroppgave, som teller for 40% av karakteren for HUIN102.

Semesteroppgaven skal være på 3000-4000 ord.

Dere kan velge et tema å skrive om innenfor enten IKT og språk, IKT og Læring, eller en kombinasjon av IKT og Språk / IKT og Læring.

For semesteroppgaven i IKT og Språk, kan dere se opplysningene på web-sidene til Claus Huitfeltd og Koenraad de Smedt.

Semesteroppgaven i IKT og Læring kan utvikles inspirerte av en eller flere av disse 4 mulige direksjoner:

1. En teoretisk tilnærming
Bruk av en artikkel som utgangspunkt (f.eks.: Laurillard, Armstrong, Blood, etc). Så tar du konkrete eksempler i lys av teori.

2. En utforskning/undersøkelse
Du velger en type IKT (blogg, wiki, læringsplateformer, osv.) og knytter dem til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde.

3. En oppleggs/produkt analyse
Beskriv og analyser et opplegg (eksisterende eller fiktiv) med IKT som sentral rolle og drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med opplegget.

4. En produkt (eller flere)

Her lager du en læringsopplegg (del, skisse, prototyp) det IKT står sentralt. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen.

(Forslagene ble inspirerte av tidligere arbeid i emnet av Dr. J. Walker Rettberg og C. Jopp).

Semesteroppgaven skal leveres elektronisk på Mi Side. Det blir lagt en mappe for dette. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er den 26.11.07, kl.12.00.

Ønsker dere veiledning, må dere levere inn førsteutkast senest 12.11.07 kl.12.00 på studentportalen Mi Side, i mappen “Semesteroppgave førsteutkast” under “Innlevering” ruten.

(Se: Innlevering > Innleveringsmappe > Læringsmappe > Semesteroppgave førsteutkast.)

Comments»

1. KDS - Monday, September 17, 2007

3000 gode ord er bedre enn 4000 dårlige 🙂

2. whatqnavry - Tuesday, October 23, 2007

Jeg vil komme med en liten presisering.

“Utkast til semesteroppgave” rundt “Rape in Cyberspace/Den sorte øya” som jeg ba dere skrive skal ikke nødvendigvis være “Semesteroppgave førsteutkast” som MC vil ha senest 12.11.07. Det skal derimot være en idéskisse – som kan danne grunnlag for denne semesteroppgavens førsteutkast. Denne idéskissen skal publiseres i bloggen, og er jeg villig til å diskutere den med den enkelte når som helst. Denne idéskissen vil da være tatt ut fra retning 4 i listen under.

På arket dere fikk står det andre spørsmål og oppgaver. Disse er ment til å lede dere i en retning. Spørsmålene kan være nyttige i utformingen av en semesteroppgave, men de er ikke i seg selv spørsmål som må besvares étt og étt.

I forhold til de fire hovedretningene er det mulig å vekte semesteroppgaven i alle fire retningene. Alle retningene innholder teoretiske aspekter (dette er tross alt et universitet). Det er ikke tette skott mellom retningene; de fire retningene vil gli over i hverandre. Det er heller ingenting i veien for å bestemme seg for å lage en idéskisse etter punkt 4, og skrive en semesteroppgave som til slutt vekter et annet punkt mer.

1. En teoridreven oppgave kan være en diskusjon av samarbeidsasketet (awareness/genuin avhengighet) slik Feilberg (og kildene hennes) beskriver det. Rollespillet “Den sorte øya” tjener som eksempel: Kunne deltagerne ha lært det de har lært hvis de var helt alene?

2. En undersøkende oppgave kan være en chat-analyse av rollespillet i plattformens større sammenheng, knyttet til f.eks. Laurillards analyseramme.

3. En oppleggsanalyserende oppgave kan være å skissere et nytt rollespill (scenario) eller bruke det eksisterende, med en teoretisk diskusjon om hvorfor nettopp dette læringsinnholdet og den tilhørende metoden ble valgt.

4. En praktisk oppgave kan være å lage (programmere) et nytt rollespill (scenario). Osgå her trengs det en diskusjon.

Uansett retning skal begrepet om makt stå sentralt. Det skal dessuten bli tydelig hvilken rolle IKT spiller i forhold til andre former: Hva er nytt? Hva er unikt? Hvor og hvordan er IKT spesielt egnet til å generere innsikt i egen læring og læringsstrategier generelt?

Det er mulig å jobbe sammen i par. Det ferdige produktet må imidlertid merkes med hvem som har skrevet/gjort hva.

Lykke til


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: