jump to navigation

Huin102 – Web 2.0.: Blog og Læring (2-3/3) – Time 12 (edited) Monday, November 5, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Blog og læring lysbilder (ppt.fil)

Det kommer mer om timen senere… Dere kan legge inn en beskjed eller bare kikk litt på Ole sine notater… Kanskje klarer jeg en tracback til og med med den, hehe! Litt senere det, da… 😉


Klasserom snapshot

Ha! jeg fant ut det med trackback, men Os blog presenterer ingen tracback link, så for hans notater sender vi en ping! Takket være hyperlink og kollaborative læring er støffet allerede tilgjengelig.

Til notatene setter jeg til 3 bilder (click on the pics for full size):

Board of the Day_time12_1… om Blog definisjon,


Board of the Day_time12_2

Gruppe input om Bloods artikkel,

Board of the Day_time12_3Gruppe input om bruk av bloggen i Huin102 knyttet til Walkers artikkel.

Vi fikk en veldig interessant diskusjon i forholdt til hvor tidlig/sent må kommer enkelte temaer i løpet av kurset.

Enighet at blog-temaet kom for sent. (Sorry, jeg måte vel lære meg verktøyet litt bedre før).

Så spurte jeg studentene om Walkers artikkel hadde fått samme verdig, samme ‘på kroppen følelse’, om de hadde lest den tidligere, uten å ha vært gjennom frustrasjonene, og øyeblikkene av uforståelse og not caring for the whole blog thing. Jeg pekte på at dette var også en læringserfaring i seg selv og at den kunne man tale med.

New Posts!!

Det er så mange av dem, Hard to keep track! Men jeg trenger ikke lenger å lage reklamer. Bare for å si at jeg vil legge kommentarer i løpet av onsdag og torsdag. Kanskje noen i morgen om jeg får tid.

Glad å vite at dere benytter taggene. Jeg vil snart oppdatere dem for at det blir enklere å finne lysbildene.

Vi sees i morgen!

Huin102 – Virtuelle rollespill og læring – Time 10 Sunday, November 4, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, Læring i gang, Learning Activities, Precision - Time Machine.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Endelig litt oppsummering! Blanding av norsk og engelsk…On Tuesday, we finally got into this role-play debriefing, a.k.a. analysis, that seemed to interest most of the students. All the players had published in the MOO High Five their analysis. They took some time to read each others’ analysis before going into the discussion.

We discussed those topics among others:

 • how it felt like playing a role trough an avatar: some of the students felt that it was not really easy to play the role, as it was too far away from their own personality, the role changed under the pressure of the ongoing interactions or might just be impossible to constantly maintain due to too many actions to perform. As for the “too far away personality of the avatar”, I understand the concept, but here is the tricky part: although the player was in discomfort with the role, the actions of the avatars as they appeared on the “textual impression” (logg) seemed to fit very well the intended role (a non caring/non participant student). So this debriefing session was quite useful to shed some light into this tension between the avatar’s actions and the intentions of the player, that can never really be comprehended. It is “symptomatic” of a continuum going from the player’s identity and intentions behind his computer to the avatar’s actions in the virtual world in interactions with others avatars.
 • whether they did agree with the analysis other made of their avatars’ actions: One of the players was not present at the time of the analysis. There seemed to be a general agreement on each others analysis. The F2F discussion just made clearer some points for the most. I had a little objection on one of the avatars actions, whose player had to leave the class before I got to this point. My point was that “the loser”, who considered himself as a who considered himself as a “harassment victim”, was probably the one causing the harassment by his condescending and pedant behavior. But of course, this is only one interpretation among other possible interpretations.
 • whether those actions would have occur in the RL classroom: we went through some of events in the classrooms and I tried to link these events to a real classrooms. There were two categories of possible event: those that could happen almost as they did in a RL classroom: the harassment, the digressions, the holding back student. The second category: the event that could find a different form of expression: a bored student might use body language to express boredom instead of verbally express it like in the MOO.

Klasserom snapshot

Board of the Day_time10

This connection with a RL classroom becomes relevant in two aspects:

1. most of the students conceived the role-play as a way to evaluate the MOO as possible learning environment for language learning: advantages, flaws. But of course, this specific exercise was really poor in demonstrating the potential of the MOO for language learning, as this was not its objective. As a side effect, it still gave the students a tiny small glimpse of it and raised the issues of settling rules for interactions in advances, etc, negotiations about MOOtiquette (codes of conduct in a MOO – reference to Nettiquette, codes of conducts in online environments such as discussion fora).

2. Language teacher education. This was the primary objective of the exercise: using the moo for unveiling preconceptions about language learning and teaching, the role of pupils/students, the role of teachers in the classrooms, realize that everybody, in a RL classroom and in VR takes on a role for various purposes. So it becomes sometimes vital to unveil, reflect and modify the preconceptions supporting the roles and actions that set obstacles in the learning process. For the teacher, to reexamine his action, the motives behind the consequences they had and the motives behind them, to understand that every student/pupil comes with his/her own learning history and preconceptions that will come in interactions with the others preconceptions. As much as the teacher needs to understand his/her own actions, s/he needs to remember that the students/pupils takes on a role in a specific and intersubjective context and to help them unveil some of those preconceptions, reflect on their effects on their learning. (That was roughly said).

Huin102 – Web 2.0. Time 9 Monday, October 29, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!
Dette blir kort. Litt syk er jeg og klarer ikke å holde fokus… Dette oppdateres i løpet av kvelden…

Men i alle fall er vi i gang med Web 2.0.

Her er lysbildene: Web 2.0.: Wiki – Time 9

Vi nesten begynte å opprette vår egen blog, men da gikk vi gjennom relevante spørmål om pensum. Dette snakker vi om i morgen.

I morgen vil vi gå gjennom analysen til rollespillet. De som ønsker å prøver seg på analysen vil finne loggen i High Five Mooen på Huin102 Main, sammen med Guidelines til å analysere loggen.

Hadet så long…

Huin102 – Digital kompetanse & Virtuelt rollespill – Time 7 Tuesday, October 23, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Litteratur, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!

I dag begynte vi med en annen type rollespill som er inspirert av et opplegg jeg brukte med studenter i andre fremmedspråk didaktikk.

Dette rollespillet handler om å få frem forforestillinger man har i forholdt til språk, språklæring og språkundervisning. Gjennomføring av et virtuelt rollespill i en MOOen – en tekstuelle virtuelle virksomhet – er mente for å skape et trygt erfaringsmiljø hvor studentene kan prøve ut sine personlige teorier om læring, enkelte undervisningsopplegger, osv.

Klasserom snapshot
Digital kompetanse - time 7

PowerPoint lysbildene blir ikke publiserte på bloggen denne gangen. Men vi snakket om begrunnelsen til aktiviteten, forklarte litt mer om MOOen, om begreper som distanciation, avatar, spill, intersubjektivitet, logg. Det viste seg at begrepet distanciation fant ikke oversettelse på norsk, i allefall så langt er vi kommet.

I morgen vil vi gjennomføre rollespillet. Spillerne (ja, dere huin102 studenter) har som oppgave å publisere på High Five, på Huin102 Main profilen til deres avatar (enten direkte på avatarens side eller på som ”notat”). De som ikke klarer det kan sender meg en epost med teksten.

Sånn det er planlagt, vil det gjennomføres i MOOen en spansktime for begynnere, med minste 7 elever og en spansklærer. Dette blir spennende!

Neste steg blir analyse av rollespillet. I High Five MOOen skal jeg publisere noen ”guidelines” for det.

Litteratur vi snakket om:

 • Caillois,Roger, Man, Play, and Games, trans. Meyer Barash, New York: Schoken Books, 1979, 9-10.
 • MacKinnon, Richard C., “Punishing the Persona: Correctional Strategies for the Virtual Offender”, in Jones, Steven G. (Ed.): Virtual Culture. Identity and Communication in Cyberspace. London, 1997, 206-235. Online: http://www.actlab.utexas.edu/~spartan/punish.txt
 • Turner, Victor, The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987.

Den Sorte Øya og semesteroppgaven
Knyttet til rollespillet Den Sorte Øya publiserte Daniel Jung en kommentar som kan leses her på posten Mer om Semesteroppgaven.

New Post!!!
Vi har fått en ny blog med oss!!  🙂

Huin102 – Digital kompetanse – time 6 Monday, October 22, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Oh la la!
Noen av oss fikk en dåp med Star Trek. Det var jo på tid!!! 🙂

Så etter så mye praksis der og der, ble det plutselig tid for litt ro og tenkning, begrepsvurdering…
I dag snakket vi litt mer om IKT-begrepet, hva det innbærer, om det var en eller flere definisjoner for IKT, og hvor vi befinner oss i dette emnet. Selvsagt er det læreren sier ikke gospel, bare hjelp til tankevåkning.
Digital kompetanse – time 6
. (PPT-filen ble redigerte i forholdt til det som ble viste på timen.)

Deretter var det showtime med et virtuelt kyss!!
Lord Burleigh’s Kiss på video fra Star Trek Voyager (episode ’Persistance of Vision’). Det var stille gøy å se på Captain Janeway i sin fantasi-verden, og videoen ble en stor hjelp i å forstå bedre Murreys fortelling om Holodeck-en. Ser også at noen studenter er litt incognito-geeks, som kan nesten fortelle alle episodene til Star Trek….

Lord Burleigh’s Kiss på papir, med Murreys tekst fra kompendiet fikk vi også snakke om. Den kommer med en kort presentasjon av de forskjellige stillinger som ble tatt i forholdt til media, til nye teknologi, som på det ene, setter i fare beherskelsen vi vanligvis har over vår bedømmelse (judgement) og kropp og sensasjoner; og på det andre, hjelper oss til å bli mer kjente med hvem vi er, å bearbeide personlige problemer.

Noen litteratur vi nevnet i dag:

Klasserom snapshot:
board of the Day - 221007.jpg Jeg skulle ha noe mer digitalt, men de digitale verktøyene ble litt for trege…

Daniel Jung kom i dag for å distribuere oppgaver for viderearbeid om Den Sorte Øya rollespillet. Alt står på en ark, så de som ikke har fått dem kan spørre meg eller Daniel.

Hva skjer i morgen: Vi forstetter med digital kompetanse og nærmer oss rollespill i språkdidaktikk. De fleste av dere, hvis ikke alle, er i språk og kommunikasjon og har god erfaring med det å lære et fremmedspråk.
Dere må allerede tenke på et avatar som dere har lyst til å bruke, elev eller lærer. Sier det igjen: vi TRENGER en lærer!!! Eller blir det som å vinne lotteri…

New post!!!
M. begynner med problemstilling! Det er et spørsmål for meg, men jeg vil tro at hun ikke har noen problemer for kommentarer fra dere.
J. stiller seg kritisk over at avisen offentliggjør folks skatt. For en bruk av IKT!

Huin102 – Oppdatering om Semesteroppgaven i IKT og Læring Sunday, October 21, 2007

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Hello!

Det ble tilsatt mer opplysninger i forholdt til semesteroppgaven i IKT og Læring. De finnes HER.

Vi fortsetter f.o.m. mandag med Digital kompetanse og skal videre til Web. 2.0.. Relevant pensum blir:

 • Digital kompetanse: Murrey (1997) for mandag), etterpå: Turkle (2004), Feilberg (2001), Jopp (2001)
 • Web 2.0.: Ebersbach et al (2006) for onsdag. Blood (2000), Walker (2005) for de andre timene om temaet.

New post!!!
OK. Den er 3 dager gammel, men er vel ny for de som ikke viste om den 🙂 M. utrykker seg om bruk av Moo og virtuelle plateformer i forholdt til identitet online eller i real life i sin post. Ikke gå glipp av den!!

Vi sees i morgen!

Huin102 – Læringseori – Time 1 (Edited) Tuesday, October 9, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Velkommen alle sammen til delen IKT og Læring!

Her finnes hovedpunktene til timen: Læringsteori (PowerPoint fil). (Ja, endelig fikk jeg det til, å laste opp lysbildene! Indre lyd av victoire!!)

Klasserom snapshot: Studentene jobber om blogskriving / opprettelse med tanke på å sette i gang læringsprosessen.

Board of the Day_time1

Så absorberte er de, at de glemte at nå er det pause…. Nedenfor er oppgaven, som du også kan gjennomføre: skrev innlegg om ditt:

Syn på læring

 • Hva betyr å lære?
 • Hvordan lærer man?
 • Hvordan ville du beskrive en god lærer, en god student?
 • Hvordan ville du beskrive en dårlig lærer, en dårlig student?

Ta i bruk egen erfaring fra skolen og universitetet, språklæring, eller annet.
Dette trenger du ikke å ha offentlig om du ikke ønsker det

Vi fikk ikke tid til gruppearbeidet om tekstene til Chandler, Gremmo og Glasersfeld. Dette betyr at disse tekstene må leses for neste tirsdag. Dere kan gjerne ta i bruk stick ordene som står på PowerPoint lysbildene 7-11 med tanke på å fortelle om tekstene. Artikklene til Armstrong og Laurillard blir også aktuelle neste tirsdag.

I morgen får vi Daniel Jung, som leder Lingo prosjeket, for å begynne å jobbe med Digital kompetanse begrepet. Spennende time der dere blir kjente med Moo-plateformen High Five.

HUIN102 bloggers

New Post!!! Om syn på læring.

Vi ønsker en varm Velkommen til K. i vår skrivingsirkel! 🙂

Huin102 – When Blogging Rhymes With Aching… Monday, October 8, 2007

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs, Læring i gang, Technical Considerations.
Tags: ,
add a comment

HUIN102 bloggers

There are many reasons to have such a situation: the blog tells about a painful situation or it is a painful situation in itself. Sometimes, a blog may be describing an aching situation while writing it is just a pain as well.

New Post!!! Today’s the day when it happens: we have two blogs about aching…. Tune on to J. and G.’s weblogs.

By the way, welcome back to the writer of G.’s Weblog (ex-E.)!

See you all tomorrow!