jump to navigation

Huin102 – Semesteroppgave skriving Monday, November 19, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

Hei alle sammen!

Etter å ha veiledet enkelte av dere, ser jeg at det kanksje ville hjelpe med litt presisering i forholdt til semesteroppgaven, på en generell måte.

Titler og undertitler

Når du skriver, husk at du skriver for at andre (sensoren) leser. Gjør sin oppgave enkel og uten stor frustrasjon med å ”vise veien”. Det vil si at hver stor del av din oppgave må komme med titler/undertitler. Har du noen avsnitter som snaker om omkrint same tema, samle dem under en undertittel. Ellers blir det vanskelig å følge med din tankegang. Fordelen med dette er at du blir nød til å få ideen dine i orden.

Det å være personlig i oppgaven

Spørsmålet er innviklet. De som har snakket med meg på veiledning fikk personlige merknader om temaet. Jeg kan nevne disse to punktene:

  • Skal du gi din mening, vær forsiktig med formuleringen og unngå å være for kategorisk i teksten, nemlig om du ikke har data som støtter det du mener. Dette betyr ikke at det ikke er din mening, men akademiske oppgaver krever en sånn skriving. Selve vitenskapelige studier vanligvis er forsiktige når de uttrykker meninger eller anbefaler noe.
  • Skal du snakke om din egen erfaring (for eksempel, din læringserfaring), gjør det tydelig. Forklar at dette er en erfaring du har fått i det temaet og at du vil vise et eksempel, hvilket vil hjelpe deg å analysere et eller noe annet, å ta en metakognitiv perspektiv om din læring (du vil analysere den, reflektere over den), osv. Og gjør det du sier at du skal gjøre med eksempelet!

Litteraturlisten

Som nevnt tidligere vil dere bruke Chicago scientific style. Eksempler på hvordan dere sitere, og formatere litteraturlisten til slutt av teksten finnes på denne siden: Sitatteknikk og litteraturliste.

Antall sider

Lurer du på hvor mye sider du har på en nettside, f.eks. kan du gå ut fra at en vanlig side vil innholde ca. 250 ord. En enkelt må å få antall ord er å kopiere/lime teksten på en tekstbehandler å bruke funksjonen som teller ordene.

Mer om semesteroppgqaven finnes her.

Lykke til!

Comments»

1. Eirik - Monday, November 19, 2007

Heisann! Du har sagt tidlegare at det er greit å bruke Harvard i staden for Chicago. Reknar med at du står for det endå..?

2. M. C. - Monday, November 19, 2007

Ja, som vi sa i timen, har du Harvard style vel formatert, kan du bruke den. Jeg fant disse to adresser, om det hjelper:
http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard.html
http://www.leeds.ac.uk/library/training/referencing/harvard.htm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: