jump to navigation

Pensumlist for HUIN102

FAST PENSUM: ca 500 sider

IKT og Språk v/ Claus Huitfeldt, Daniel Apollon  &  Koenraad de Smedt

IKT og Læring v/ Myriam Coco, Daniel Apollon & Daniel Jung (blog: iktoglaering.wordpress.com)

Merknad : Det kan være till vrient å bruke sidene til site.ebrary.com (universitets e-boksbibliotek). De skal fungere optimalt på UiB sitt nettverk (med tilkobling til nettet med studentpassord). Send tilbakemelding til M. Coco, om dere opplever problemer.

SELVVALGT PENSUM TIL SEMESTEROPPGAVEN: ca 200 sider

I tillegg skal dere selv finner fram til ca 200 sider med pensum til semesteroppgave . Dette gjøres i samråd med faglærere, og skal brukes som bakgrunnslitteratur for oppgaven i kombinasjon med det faste pensumet. Enkelte referanser blir satt som foreslag til selvvalgt pensum i ukene fremover.

Interessante tekster finnes på høyre kolumn av denne bloggen (mange lenker), på siden FLE (https://iktoglaering.wordpress.com/fle/ – se etter Blogs & Wikis en vrac) og nede her:

Beck, Ulrich (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. New Delhi: Sage. (Translated from the German Risikogesellschaft [1] published in 1986

Castells, Manuel, Informationalism, Networks, And The Network  Society: A Theoretical Blueprint.  By Manuel Castells Text published in Manuel Castells (editor), The network society: a cross-cultural perspective,  Northampton, MA: Edward Elgar, 2004   (pdf)

Wright, Alex, Glut: The Deep History of Information Science: Mastering Information Through the Ages, National Academy of Sciences (Author)  (selected chapter photocopy)Amélie Zöllner-Weber & Daniel Apollon, The challenge of modelling information and data in the humanities , in Theo Hug (ed.): Media, Knowledge & Education. Exploring new Spaces, Relations and  Dynamics in Digital Media Ecologies. Innsbruck: Innsbruck University Press – iup, 2008.  (pdf)

PRAKTISK PENSUM: ca 300 sider

I tillegg regnes praktisk kjennskap til bruk (lesing, redigering av og posting til) blogger og kursets wiki til pensum.

Det samme gjør et brukerkjennskap til enCore-plattformen (High-Five MOO) som blir brukte i sammenheng med gjesteforelesning med Daniel Jung om Digital og sosiale kompetense (rund ukene 42-43) og deltakelse i rollespill. Dere kan bli spurt om å analysere disse formene og deres bruksmønster m.h.a. teori på pensum til eksamen.

Det vil her selvsagt være en fordel om dere har lest litt rundt dette – f.eks. sett på forskjellige typer blogger, lest om Wikipedia/bruk av wiki, lest om og vandret i virtuelle plateformer, prøvde forskjellige læringsdataprogrammer, osv.

Dette beregnes som tilsvarende 300 sider skriftlig pensum.

Tilsammen tilsvarer dette 1000 sider.

Sist oppdatert: 02.11.2008

Tilgang til digitale ressurser utenfor UiBs området?

Les siden Tilgang til digitale ressurser utenfor campus: http://www.ub.uib.no/felles/baser/proxy.htm

Veldig nyttig for å få takk i online vitenskapelige artikkeler UiB har avtale med, når man er utenfor universitetet eller ute av Norge. Det gjelder å sette opp bare en gang egenskaper til nettlesen og å bruke spesiell passord når man bruker nettelesen etterpå.

Det kan hende at man i tillegg trenger å koble seg til UiB nettverk med en Virtual Private Nettverk (vpn), det samme som man bruker trådløs på universitetet.
Hvis du bruker hjemmemaskinen, må du sette opp en og bruke den. UiB forklarere hvordan det gjøres : VPN: http://it.uib.no/index.php?mode=show_page&link_id=1574&sublink_id=2587&toplink_id=. Har men XP operative system kan man til og med laste ned et program som installerer alt selv.

Comments»

1. Daniel A. - Thursday, August 21, 2008

HUIN102
Daniel Apollon

Complementary download info for Apollon’s reading list

1.
Castells, Manuel, Informationalism, Networks, And The Network Society: A Theoretical Blueprint. By Manuel Castells Text published in Manuel Castells (editor), The network society: a cross-cultural perspective, Northampton, MA: Edward Elgar, 2004 (pdf)

Click to access Informationalism.pdf

more stuff from Castells can be acessed at: http://annenberg.usc.edu/Faculty/Communication/CastellsM.aspx#recentpubs

2.
Barry Smith “Ontology”:
ontology.buffalo.edu/smith/articles/ontology_pic.pdf

3.
Amélie Zöllner-Weber & Daniel Apollon, The challenge of modelling information and data in the humanities , in Theo Hug (ed.): Media, Knowledge & Education. Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media Ecologies. Innsbruck: Innsbruck University Press – iup, 2008:

to be sent as email attachment to the course participants.

Reading list and comments at:
https://iktoglaering.wordpress.com/tag/huin102/
https://iktoglaering.wordpress.com/about/huin102-semesterplan-h%C3%B8st08/
https://iktoglaering.wordpress.com/about/pensumlist-for-huin102/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: