jump to navigation

Huin102: Digital kompetanse, oppsummering, kursevaluering Thursday, October 30, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Litteratur.
Tags: , , ,
add a comment

Grunnleggende ferdigheter for grunnskolen – Å kunne bruke digitale verktøy i…

http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_GrunnleggendeFerdigheter.aspx?id=2098&visning=5

Definisjon av digital kompetanse: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

ITU. (2005). Digital skole hver dag – Om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. http://zalo.itu.no/ITU/filearchive/Digital_skole_hver_dag.pdf.

Dimensjon 1: Ferdigheter i bruk av IKT

Dimensjon 2 : IKT brukt i ulike fagområder

Dimensjon 3 : Læringsstrategier. Meta-kognitive evner.

Dimensjon 4 : Kulturell kompetanse, digital dannelse

http://www.itu.no/digital_kompetanse/index_html

Nivå i den digitale kompetansen (Coco, M. (2008)):

 1. Practical or primary level, that is the mastery of the computing equipments and the diverse software used and the ability to adapt to new tools ;
 2. Critical or secondary level: the ability to research, manage and use the information available on the internet, as well as the ability to produce information, text on a creative and ethical way.
 3. Conceptuel or tertiary level : the understanding of the synergy existing between the use of ICT and the environment they are introduced in, the progressive transformation of the use of the ICT by the environment of application and vice-versa, the resulting education (apprentissages in French) and the reinvestment of this education into the design of new tools. Working forms are modified; the relationship between peers and the development of identity are affected, as well as the relationship to the learning object. This level implies a holistic approach to ICT and learning.

Huin102: virtuelle rollespill og forforestillinger – briefing og lenker) Monday, October 20, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Learning Activities, Tools.
Tags: , , ,
add a comment

Lenker for lærerne i rollepsillet :

Huin102 – time 4: Wiki prosjekt Thursday, October 9, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , ,
add a comment

En hypothetisk Wiki for og av studentene på UiB – prosjektstart

Nøkkelord ut av brainstorming med studentene

Akademisk brukerstøtte
Studiehelpe
Kilder – “å komme i gang”-hjelpe

Veiledning for egen læring:

 • Konsentrasjon
 • Notatteknikk
 • Husketeknikk
 • Ulike måter å studere på på de forskjellige fakultetene

Teknisk brukerstøtte

 • Innlevering på pdf-formatt
 • Bruk av Mi Side
 • “Når det ikke gikk etter planen”

Diverse

Kan redigeres av studenter
Krever pålogging med student brukernavn og passord

prosjektet støttes av begreper fra pensumlisten.

Jobben på prosjektet fortsetter på tirsdag.

OBS!: På mandag er det kurs i delemnet IKT og språk: Korpuslingvistik.

Wiki oppgave Tuesday, October 7, 2008

Posted by Myriam Coco in Learning Activities.
Tags: ,
add a comment

Oppgaver i grupper

 1. Se artikkel The Wiki Concept  i Mi Side i fillageret
  1. WIKI definisjon?
  2. Historikk til først wiki
  3. Hvordan blir fordelt begreper om kontroll, samarbeid, ansvar
  4. Forskjellige bruk av Wiki
  5. Wiki kjennemerke
  6. (1.3 – De tekniske aspektene – spørsmål?)
  7. Sosiale aspektene, justering
  8. Problemer v/bruk – administrasjon av en WIKI
 2. Vår Wiki iktoglaering.pbwiki.com – besøk, passord
 3. Kompletere artikklene om Wiki i vår Wiki

lenk Monday, October 6, 2008

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs.
Tags:
add a comment

https://iktoglaering.wordpress.com/about/eksempler-pa-blogger/

Huin102 H08 – Time 1: Innføring & Læringsteori Tuesday, August 19, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Da var det første time for Huin102! Velkommen!

Det ble en tung time med mye å sette i gang.

Jeg ga noen detaljer om Huin102-kurset. Hvis dere lurere på noe så er det bare å spørre. Jeg sitter på kontor HF-345 og kan nå per e-post om jeg ikke er på kontoret.

Ellers begynnte vi gruppearbeid om centrale begrepper knyttet til:

 • IKT
 • Informasjon og Kommunikasjon Teknologi
 • Hva er IKT?
 • Når kom IKT?
 • Hvorfor har vi bruk for IKT i en læringssammenheng?

Vi så at, i følge standpunktet inkluderer IKT alt fra “smoke signals” til World of Warcraft eller bare handler om kommunikasjonsmiddler knyttet til data teknologi.

 • Læring?
 • Hva betyr læring?
 • Hvordan lærer man?
 • Hvilke læringsteorier er dere kjente med?
 • Finn 5 uttrykker (metaforer) som mener at man lærer
 • Hva er rollen til læreren?
 • Hva er rollen til elevene/studentene?

Vi gikk veldig fort gjennom de 2 største læringsteorier som brukes for å skape læringsverktøy – digitale eller ikke digitaler:
OBS!: Understrekk navn finnes på pensumlisten.

 • Behaviourisme – se Skinner: stimuli/respons – kan være effektivt for å lære automatisme (en programvare for at kirugere øver før de blir tillat til å operer om mennesker), Pavlov hunder
  Læringsprosees er sett som å gå i rett linje, Kunsskap bygges opp fra enkelt til mer komplisert
  kunnskap er overført fra læreren til studenten; læreren bestemmer det han/hun syns er enkelt eller vanskelig
  Fokus på undervisning
 • Konstruktivisme – Se Piaget, Bruner, Von Glasersfeldt, Vygotsky, Chandler, Armstrong, Kelly:
  Eleven er ingen ”clean slate” eller ”Sponge”: det finnes fra før forforestillinger, beliefs, personal theories, “constructs” (Kelly)
  Kunskapp overføres ikke, men konstrueres
  Samhandling: Zone of proximal development (Vygotsky)
  Læringsprosessen går ikke i rett linje, mend går frem og tilbake, utvikles, bearbeid av kunnskap
  Innenfor det konstruktiviste feltet: Elevautonomi: Holec, Little, Gremmo, Archer
  Fokus på læring
  Eleven/studenten lærer å lære, og blir ekspert på sin læring – utvikling av den metakognitive evnen
  Eleven/studenten har kontroll over alle stedene for læring

Noen spørsmål man kan tenke om i møte med IKT-verktøy som karakteriseres som pedagogisk.
Hvilken læringsteori støtter den?
Er verktøyet effektiv for læring?
Er den konsistent med teorien den hevder som bakgrunn?
Hvordan kan vi få tak i IKT-potensiellen for at læringsituasjonen effektivt støtter læring?
Sånn vil vi undersøke – og ta egne erfaring som eksempler

Til slutt har studentene skrevet en reflskjonsnotat om timen på egne blog eller på en tekst fil.

For timene med meg ambefales at man setter opp en blog en skriver på den om læringserfaringer.Se The F.A.Q. til Huin102 for mer opplysninger.

På torsdag begynner timene med Daneil Apollon, og i september med Claus Huitfeldt (se Huin102 Semesterplan – Høst08).

Huin102: Mars-eksamen Monday, February 18, 2008

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

OBS!!! Vennligst ta kontakt snarest med konsulent Britt Helen Lund (britt.lund@lle.uib.no eller 55 58 23 90) for å si:

 1. om du tar den skriftlige prøven
 2. om du leverer en semesteroppgave
 3. i hvilket delemnet du leverer semesteroppgaven (IKT & Læring eller IKT & språk), dersom du leverer en semesteroppgave.

DATO
SEMESTEROPPGAVE – fristdato for innlevering: 29. februar 2008.
—–Den leveres elektronisk til Britt Helen Lund
—–Epost adresse : britt.lund@lle.uib.no
SKRIFTLIG PRØVE (5 timer): 5. mars 2008.

OM SEMESTEROPPGAVEN
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/09/17/mer-om-semesteroppgaven/
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/11/19/semesteroppgave-skriving/
https://studentportal.uib.no/fs-cron/download/HUIN102pensumlist.htm?version_id=39296321

Huin102 – Sensur og sånn (oppdatert) Monday, December 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Hei alle sammen,

I dag er det sannsynligvis den siste gangen vi har kontakt rundt emnet HUIN102 a.k.a. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i humaniora I.

Her kommer en siste del med opplysninger:
Sensuren tok sted i dag og resultatene fås via karaktertelefonen eller studentweben.

En gang til ønsker jeg å takke dere for innsatsen!

Jeg vet ikke om bloggene deres vil overleve juleperioden, men jeg regner med at min vil gjøre det, med kanskje en annen retning.
Uansett er dere velkommen i å delta om dere føler for det.

Takk for meg,

God Jul <— 🙂

Myriam

Huin102 – Lykke til! Friday, November 30, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen.
Tags: , , , , ,
add a comment

Bonne chance!

Lykke til!

Good luck!

Glück auf!

Huin102 – Semesteroppgave skriving Monday, November 19, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Hei alle sammen!

Etter å ha veiledet enkelte av dere, ser jeg at det kanksje ville hjelpe med litt presisering i forholdt til semesteroppgaven, på en generell måte.

Titler og undertitler

Når du skriver, husk at du skriver for at andre (sensoren) leser. Gjør sin oppgave enkel og uten stor frustrasjon med å ”vise veien”. Det vil si at hver stor del av din oppgave må komme med titler/undertitler. Har du noen avsnitter som snaker om omkrint same tema, samle dem under en undertittel. Ellers blir det vanskelig å følge med din tankegang. Fordelen med dette er at du blir nød til å få ideen dine i orden.

Det å være personlig i oppgaven

Spørsmålet er innviklet. De som har snakket med meg på veiledning fikk personlige merknader om temaet. Jeg kan nevne disse to punktene:

 • Skal du gi din mening, vær forsiktig med formuleringen og unngå å være for kategorisk i teksten, nemlig om du ikke har data som støtter det du mener. Dette betyr ikke at det ikke er din mening, men akademiske oppgaver krever en sånn skriving. Selve vitenskapelige studier vanligvis er forsiktige når de uttrykker meninger eller anbefaler noe.
 • Skal du snakke om din egen erfaring (for eksempel, din læringserfaring), gjør det tydelig. Forklar at dette er en erfaring du har fått i det temaet og at du vil vise et eksempel, hvilket vil hjelpe deg å analysere et eller noe annet, å ta en metakognitiv perspektiv om din læring (du vil analysere den, reflektere over den), osv. Og gjør det du sier at du skal gjøre med eksempelet!

Litteraturlisten

Som nevnt tidligere vil dere bruke Chicago scientific style. Eksempler på hvordan dere sitere, og formatere litteraturlisten til slutt av teksten finnes på denne siden: Sitatteknikk og litteraturliste.

Antall sider

Lurer du på hvor mye sider du har på en nettside, f.eks. kan du gå ut fra at en vanlig side vil innholde ca. 250 ord. En enkelt må å få antall ord er å kopiere/lime teksten på en tekstbehandler å bruke funksjonen som teller ordene.

Mer om semesteroppgqaven finnes her.

Lykke til!

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning – Time 14 Wednesday, November 7, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Forelesninger, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Det var i dag vår siste forelesning! Det gikk så fort!

I dag var vårt program:

 • Samtale rundt kurset (tok første time) – Litt precisering rundt begreper: IKT, Digital kompetanse, Web 2.0., rollespill i MOO
 • Diskusjon rundt eksamen + eksempler på eksamensoppgaver
 • Svar på evalueringskjemaet om Huin102 kurset: den ligger på Mi Side på studentportalen. De som ikke svarte er oppfordret å gjøre det så snart som mulig. Din mening er viktig for oss, lærerner
 • Tekniske hjelp med blog – veldig lite tid der…

Klassrom snapshot
Board of the Day_time14

Takk for å ha deltatt forelesningene! Dere var engasjerte studenter som gjorde atmosferen på kurset arbeidsfokuserte og lærerikt, også for meg.

Nå blir det en annen arbeidsform, nemlig veiledning.

På vår Wiki lagt jeg en side der dere kan velge mellom forskjelliger tidspunkter: http://iktoglaering.pbwiki.com/Tidspunkter-for-veiledning. Det bare er å sette navnet på når det passer. Vær snill å ikke ta plassen til en som allerede satt seg på timeplanen…

Dere fikk epost i forholdt til eksamensoppgaver i IKT og Språk med C. Huitfeldt. På Studentportalen Mi Side ligger en melding der K. de Smedt gir eksempler knyttet til korpuslingvistikk.

Obs.: Jeg oppdaterte tagene, slik at det blir enklere å finne lysbildene.

(Hvordan å avslutte i dag?)

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning (Updated) – Time 13 Tuesday, November 6, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Dette blir oppdatert i løpet av kvelden… [This sounded like a plan. Then the bad weather came (OMG the wind!) and no more internet, so the update is shorter than anticipated]

I mellomtiden her er lysbildene:

IKT og Læring og Undervisning – Time 13 (ppt.fil)

På høyre siden finnes litt reklame for vår Wiki…. 🙂

Klasserom Snapshot

Board of the Day_time13_1

The oppsummering already started . We are wrapping our heads around the could have/should had/would have...

Board of the Day_time13_2

Distribution of labour for our wiki

Literaturlist i orden, se på Sitatteknikk og litteraturliste

Huin102 – Web 2.0.: Blog og Læring (2-3/3) – Time 12 (edited) Monday, November 5, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Blog og læring lysbilder (ppt.fil)

Det kommer mer om timen senere… Dere kan legge inn en beskjed eller bare kikk litt på Ole sine notater… Kanskje klarer jeg en tracback til og med med den, hehe! Litt senere det, da… 😉


Klasserom snapshot

Ha! jeg fant ut det med trackback, men Os blog presenterer ingen tracback link, så for hans notater sender vi en ping! Takket være hyperlink og kollaborative læring er støffet allerede tilgjengelig.

Til notatene setter jeg til 3 bilder (click on the pics for full size):

Board of the Day_time12_1… om Blog definisjon,


Board of the Day_time12_2

Gruppe input om Bloods artikkel,

Board of the Day_time12_3Gruppe input om bruk av bloggen i Huin102 knyttet til Walkers artikkel.

Vi fikk en veldig interessant diskusjon i forholdt til hvor tidlig/sent må kommer enkelte temaer i løpet av kurset.

Enighet at blog-temaet kom for sent. (Sorry, jeg måte vel lære meg verktøyet litt bedre før).

Så spurte jeg studentene om Walkers artikkel hadde fått samme verdig, samme ‘på kroppen følelse’, om de hadde lest den tidligere, uten å ha vært gjennom frustrasjonene, og øyeblikkene av uforståelse og not caring for the whole blog thing. Jeg pekte på at dette var også en læringserfaring i seg selv og at den kunne man tale med.

New Posts!!

Det er så mange av dem, Hard to keep track! Men jeg trenger ikke lenger å lage reklamer. Bare for å si at jeg vil legge kommentarer i løpet av onsdag og torsdag. Kanskje noen i morgen om jeg får tid.

Glad å vite at dere benytter taggene. Jeg vil snart oppdatere dem for at det blir enklere å finne lysbildene.

Vi sees i morgen!

Huin102 – Digital kompetanse – Time 11 Sunday, November 4, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, learning, Learning Activities, Precision - Time Machine.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

On Wednesday, we went to through 3 articles: Feilberg’s, Jopp’s and Turkle’s.

The students were part of think tanks about to decide for the nation whether Huin102 should go totally virtual in a MOO. Here is the mission.

To groups formed themselves and tried to come to a solution regarding this question.The think tanks went through vivid discussions going back and forth from their own experience to the arguments found in the articles.

The answer came as follows:

NJA and NEI

Meaning: there would be no sponsoring for such an opplegg (I love this word, when I don’t have to translate it!).

Klasserom Snapshot

Board of the Day_time11

Here are the arguments.

They tend to meet the same arguments from Feilberg’s article, even if using a MOO could put a spark to a more comprehensive learning process, as ment in Jopp’s article.

And if there was to be an online version of the class, there should be at least a parallel f2f class. It is important to have the choice.

Questions about the evaluation forms were raised as well.

There was not much reference to Turkle’s article for this exercise, although I thought it would find some echos within some arguments. But that did not happen.

On the board comes the expression “computer literacy“, wich is mostly used for the hability to use computers and softawares. So this would mean the use of ICT on a practical level, not really including the comprehension of the media, its use and influence on/by society, or in learning situations, for instance as opposed to the concept of ICT.

We made another precision regarding the concept (digital) ICT: it is mostly used outside of the USA. So when reading english language articles, make sure to identify the origine of the writer who might use IT or digital media, digital culture or other terminology with a similar understanding as for digital ICT.

Huin102 – Virtuelle rollespill og læring – Time 10 Sunday, November 4, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, Læring i gang, Learning Activities, Precision - Time Machine.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Endelig litt oppsummering! Blanding av norsk og engelsk…On Tuesday, we finally got into this role-play debriefing, a.k.a. analysis, that seemed to interest most of the students. All the players had published in the MOO High Five their analysis. They took some time to read each others’ analysis before going into the discussion.

We discussed those topics among others:

 • how it felt like playing a role trough an avatar: some of the students felt that it was not really easy to play the role, as it was too far away from their own personality, the role changed under the pressure of the ongoing interactions or might just be impossible to constantly maintain due to too many actions to perform. As for the “too far away personality of the avatar”, I understand the concept, but here is the tricky part: although the player was in discomfort with the role, the actions of the avatars as they appeared on the “textual impression” (logg) seemed to fit very well the intended role (a non caring/non participant student). So this debriefing session was quite useful to shed some light into this tension between the avatar’s actions and the intentions of the player, that can never really be comprehended. It is “symptomatic” of a continuum going from the player’s identity and intentions behind his computer to the avatar’s actions in the virtual world in interactions with others avatars.
 • whether they did agree with the analysis other made of their avatars’ actions: One of the players was not present at the time of the analysis. There seemed to be a general agreement on each others analysis. The F2F discussion just made clearer some points for the most. I had a little objection on one of the avatars actions, whose player had to leave the class before I got to this point. My point was that “the loser”, who considered himself as a who considered himself as a “harassment victim”, was probably the one causing the harassment by his condescending and pedant behavior. But of course, this is only one interpretation among other possible interpretations.
 • whether those actions would have occur in the RL classroom: we went through some of events in the classrooms and I tried to link these events to a real classrooms. There were two categories of possible event: those that could happen almost as they did in a RL classroom: the harassment, the digressions, the holding back student. The second category: the event that could find a different form of expression: a bored student might use body language to express boredom instead of verbally express it like in the MOO.

Klasserom snapshot

Board of the Day_time10

This connection with a RL classroom becomes relevant in two aspects:

1. most of the students conceived the role-play as a way to evaluate the MOO as possible learning environment for language learning: advantages, flaws. But of course, this specific exercise was really poor in demonstrating the potential of the MOO for language learning, as this was not its objective. As a side effect, it still gave the students a tiny small glimpse of it and raised the issues of settling rules for interactions in advances, etc, negotiations about MOOtiquette (codes of conduct in a MOO – reference to Nettiquette, codes of conducts in online environments such as discussion fora).

2. Language teacher education. This was the primary objective of the exercise: using the moo for unveiling preconceptions about language learning and teaching, the role of pupils/students, the role of teachers in the classrooms, realize that everybody, in a RL classroom and in VR takes on a role for various purposes. So it becomes sometimes vital to unveil, reflect and modify the preconceptions supporting the roles and actions that set obstacles in the learning process. For the teacher, to reexamine his action, the motives behind the consequences they had and the motives behind them, to understand that every student/pupil comes with his/her own learning history and preconceptions that will come in interactions with the others preconceptions. As much as the teacher needs to understand his/her own actions, s/he needs to remember that the students/pupils takes on a role in a specific and intersubjective context and to help them unveil some of those preconceptions, reflect on their effects on their learning. (That was roughly said).

Huin102 – Web 2.0. Time 9 Monday, October 29, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!
Dette blir kort. Litt syk er jeg og klarer ikke å holde fokus… Dette oppdateres i løpet av kvelden…

Men i alle fall er vi i gang med Web 2.0.

Her er lysbildene: Web 2.0.: Wiki – Time 9

Vi nesten begynte å opprette vår egen blog, men da gikk vi gjennom relevante spørmål om pensum. Dette snakker vi om i morgen.

I morgen vil vi gå gjennom analysen til rollespillet. De som ønsker å prøver seg på analysen vil finne loggen i High Five Mooen på Huin102 Main, sammen med Guidelines til å analysere loggen.

Hadet så long…