jump to navigation

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning – Time 14 Wednesday, November 7, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Forelesninger, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Det var i dag vår siste forelesning! Det gikk så fort!

I dag var vårt program:

  • Samtale rundt kurset (tok første time) – Litt precisering rundt begreper: IKT, Digital kompetanse, Web 2.0., rollespill i MOO
  • Diskusjon rundt eksamen + eksempler på eksamensoppgaver
  • Svar på evalueringskjemaet om Huin102 kurset: den ligger på Mi Side på studentportalen. De som ikke svarte er oppfordret å gjøre det så snart som mulig. Din mening er viktig for oss, lærerner
  • Tekniske hjelp med blog – veldig lite tid der…

Klassrom snapshot
Board of the Day_time14

Takk for å ha deltatt forelesningene! Dere var engasjerte studenter som gjorde atmosferen på kurset arbeidsfokuserte og lærerikt, også for meg.

Nå blir det en annen arbeidsform, nemlig veiledning.

På vår Wiki lagt jeg en side der dere kan velge mellom forskjelliger tidspunkter: http://iktoglaering.pbwiki.com/Tidspunkter-for-veiledning. Det bare er å sette navnet på når det passer. Vær snill å ikke ta plassen til en som allerede satt seg på timeplanen…

Dere fikk epost i forholdt til eksamensoppgaver i IKT og Språk med C. Huitfeldt. På Studentportalen Mi Side ligger en melding der K. de Smedt gir eksempler knyttet til korpuslingvistikk.

Obs.: Jeg oppdaterte tagene, slik at det blir enklere å finne lysbildene.

(Hvordan å avslutte i dag?)

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning (Updated) – Time 13 Tuesday, November 6, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Dette blir oppdatert i løpet av kvelden… [This sounded like a plan. Then the bad weather came (OMG the wind!) and no more internet, so the update is shorter than anticipated]

I mellomtiden her er lysbildene:

IKT og Læring og Undervisning – Time 13 (ppt.fil)

På høyre siden finnes litt reklame for vår Wiki…. 🙂

Klasserom Snapshot

Board of the Day_time13_1

The oppsummering already started . We are wrapping our heads around the could have/should had/would have...

Board of the Day_time13_2

Distribution of labour for our wiki

Literaturlist i orden, se på Sitatteknikk og litteraturliste