jump to navigation

Huin102 – Læringsteori & online seminar – Time 4 Tuesday, October 16, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities, Precision - Time Machine, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Bonsoir!

Vi fikk i dag en INTENSIV TIME! Det virker som om det online seminaret gikk utrolig bra. Deltagene var ganske kjente med tekstene vi snakket om og debatten gikk uten break. Nok en gang ble det ingen pause! (Jeg beklager så mye for dette. Dere må si i fra for pause.)

Hele teksten til vårt seminar finnes i High Five Mooen, på HUIN102 Main. Der finner man bildet til en lydtape som heter HuinMinne. Den klikker man på og har tilgang til teksten vår (en lenke).

Jeg har ikke vært inne i teksten siden vi laget den, men jeg vil gjerne dele min inntrykk av seminaret. Vi snakket om artiklene til Chandlers, Gremmo, Von Glaserfeld, Armstrong og Laurillard (denne veldig lite).

1/ Jeg var imponert over deres kommentarer og tur/retur med tekstdelene, egen erfaring/hypoteser. Samhandlingen illustrerer veldig bra hvordan vi bygger kunnskap gjennom kommunikasjon, gjennom språket som forhandling. For å kunne snakke om begreper eller deler av artiklene måtte vi ble enige om mening, ovs. Det å samhandler for å gå videre i vår læringsprosesser viser hvordan læring er en sosiale aktivitet. Utviklingen til våre forforestillingene (a.k.a. representasjoner, (pre)conceptions, personal theories, constructs, ”personal constructs” (Kelly, 1955)), vår forståelsen av verden gjennomføres ved hjelp av dialog med andre eller/og ved bruk av verktøy, eller læringsaktivitet.
Jeg nesten gikk til Vygotskys begrep”sonen for den nærmeste utvikling” kjente som ”The Zone of Proximal Development (ZPD)”:

Zone of proximal development: the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined trough problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978: 86.)

Litt mer info her: http://www.igs.net/~cmorris/zpd.html.

Til slutt av sesjonnen fortalte dere at samtalen våre ga dere et bedre forståelse av teksten, for eks.

2/ Undervisningsituasjonen var for meg veldig spennende. Som vanlig forebereder man seg, planlegger å gå gjennom ting og tang, en list av begreper jeg skulle snakke om, noen del av artiklene som kunne undersøkes… Men selvsagt gikk det ikke sånn. Og dette er helt OK! Dere kunne tekstene, var ivrige å snakke dem i følge deres behov. Dessuten, der kommer inn mitt alt så tregt norsk : å forstå dere, å formulere et svar, og da snakker dere om et helt annet tema!! Men dere var så engasjerte og flinke, at jeg kunne nesten vært overflødig? Lærerensrolle undersøkes…. Noen svar?

3/ Men der kommer inn loggen til vår samtale: den er nå en læringsobjekt som vi kan lese, reflektere om, ta som start for innlegg for blog om det hele eller et punkt.

4/ Og der kommer inn bloggen, hvor jeg får skrive her og der mer presisering i forholdt til spørsmål eller kommentater fra vårt online seminar! Det hele varer, varer og varer som batterien i reklamen….

Literatur:
Kelly, George. The Psychology of Personal Constructs. 2 vols. New York: Norton, 1955.
Vygotsky, L. S. Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Mooen fines mer læringstoff om Laurillards artikkel laget av Carsten Jopp som underviste dette emnet. Der forteller han mer om Laurillards klasifiesering av de forskjellige media.

OBS! Vær oppmerksom på at vår samtale taler for 10-12 sider pensum, om dette er av noe interesse…. Jo mer dere skriver om spennende ting, jo enklere blir det å skaffe seg læringsstoff! 🙂


Klasserom snapshot
Board of the Day_time4 Nei, men, du…. Vi hadde jo et ONLINE SEMINAR, skjønner du…..

Jeg håper at dere fikk å lære ut at vår bruk av MOOen for det online seminaret. Et virtuelt virksomhet i tillegg til klasserommet, et lærigsverktøy som har fordeler og ulemper. Nok noe å tenke på, semesteroppgavemessig…

New post!!!
Mari orket mer i morges tidlig og skrev innlegg om det å undervise. Sikkert kan dere dele meninger!! Oi! Nå ser jeg at det var enda mer where it came from: Moo som arena for læring..

I morgen får vi del 2 av Digital kompetanse med Daniel Jung. Det blir en del i High Five Mooen, så husk brukernavn og passord. Dibbells artikkel er relevant for denne timen.

Gleder meg!

Huin102 – Læringsteori – Time 3 Monday, October 15, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Halloen!

Det ble litt endring på vår timeplan idag, siden Daniel Jungs forelesningen måtte flyttes til onsdag. Men da kan vi sikre oss for at de fleste leste Dibbels artikkel til timen!

Ellers fortsatt vi med læringsteori med artikkelene til Chandler, Gremmo og Von Glaserfeld.

Opplegget ble slik at studentene ble delt i 4 grupper for å jobbe om en liten foredrag om en artikkel:

  • Gruppe 1 og 3: Von Glaserfeldt. Gruppe 1 en brukte tavlen med nøkkelord. Gruppe 3 hadde blogspublikasjon (ja, dette var en lenke) og følte seg litt “uferdig” med saken (om jeg får si det sånn).
  • Gruppe 2: Chandler. Gruppen delvis brukte internet siden til artikkelen til å forklare Shannon & Weaver’s kommunikasjons modell.
  • Gruppe 4: Gremmo. Presentasjonen ble helt muntlig og fikk tilbakemelding fra publikum med spørsmål om konkrete applikasjoner av teorien.

Klasserom snapshot:

Board of the Day - time 3

God innsats fra studentene som gikk gjennom punktene 1 og 2…

Dette var spennende og tidskrevende. Studentene ble bedt om å ta notater eller gjøre annet for å huske de andres sine lille forelesninger.

Ideen var da å sammenligne undervisningsintensjon, kunnskapsformidling av læreren/læringskilden og kunnskap/menings bygging (– pardon my Norwegian) av eleven/studenten.
Til side til hovedobjektivet var det å tenke på undervisningssituasjonen, og hvordan den kan bli bedret.

De som rekker å lese ferdig alle artiklene, dvs. de tre fra i dag + Armstrong + første del av Laurillards (s. 33-38) og orker mer, er mer enn inviterte til å publisere et lite innlegg om dagens læringserfaringen på sine weblogger. Det trenger IKKE å være fancy, nøkkelord kan bli nok. Det gjelder her å sette litt ord ute for å huske opplevelsen.

Så hva med i morgen?
I morgen snakker vi videre om læring, med debatt om de lille forelesningene, og kommer vi inn med mer læringsbegreper. Vi skal også snakke litt om de artiklene til Armstrong og Laurillard og jeg har intuisjon om at etter i dag, kan dere uten problem lese disse to. Tar jeg feil, sier dere i fra i morgen!

MEN enda mer spennende blir det uansett, siden dette blir et ONLINE seminarMOOen High Five. Så folkens, husk brukernavn og passord. Er vi heldige vil teknologien samarbeide og får vi teksten til vår time.

Vi sees i morgen!!

Huin102 – Læringseori – Time 1 (Edited) Tuesday, October 9, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Velkommen alle sammen til delen IKT og Læring!

Her finnes hovedpunktene til timen: Læringsteori (PowerPoint fil). (Ja, endelig fikk jeg det til, å laste opp lysbildene! Indre lyd av victoire!!)

Klasserom snapshot: Studentene jobber om blogskriving / opprettelse med tanke på å sette i gang læringsprosessen.

Board of the Day_time1

Så absorberte er de, at de glemte at nå er det pause…. Nedenfor er oppgaven, som du også kan gjennomføre: skrev innlegg om ditt:

Syn på læring

  • Hva betyr å lære?
  • Hvordan lærer man?
  • Hvordan ville du beskrive en god lærer, en god student?
  • Hvordan ville du beskrive en dårlig lærer, en dårlig student?

Ta i bruk egen erfaring fra skolen og universitetet, språklæring, eller annet.
Dette trenger du ikke å ha offentlig om du ikke ønsker det

Vi fikk ikke tid til gruppearbeidet om tekstene til Chandler, Gremmo og Glasersfeld. Dette betyr at disse tekstene må leses for neste tirsdag. Dere kan gjerne ta i bruk stick ordene som står på PowerPoint lysbildene 7-11 med tanke på å fortelle om tekstene. Artikklene til Armstrong og Laurillard blir også aktuelle neste tirsdag.

I morgen får vi Daniel Jung, som leder Lingo prosjeket, for å begynne å jobbe med Digital kompetanse begrepet. Spennende time der dere blir kjente med Moo-plateformen High Five.

HUIN102 bloggers

New Post!!! Om syn på læring.

Vi ønsker en varm Velkommen til K. i vår skrivingsirkel! 🙂