jump to navigation

Huin102: virtuelle rollespill og forforestillinger – briefing og lenker) Monday, October 20, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Learning Activities, Tools.
Tags: , , ,
add a comment

Lenker for lærerne i rollepsillet :

Huin102 – time 4: Wiki prosjekt Thursday, October 9, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , ,
add a comment

En hypothetisk Wiki for og av studentene på UiB – prosjektstart

Nøkkelord ut av brainstorming med studentene

Akademisk brukerstøtte
Studiehelpe
Kilder – “å komme i gang”-hjelpe

Veiledning for egen læring:

 • Konsentrasjon
 • Notatteknikk
 • Husketeknikk
 • Ulike måter å studere på på de forskjellige fakultetene

Teknisk brukerstøtte

 • Innlevering på pdf-formatt
 • Bruk av Mi Side
 • “Når det ikke gikk etter planen”

Diverse

Kan redigeres av studenter
Krever pålogging med student brukernavn og passord

prosjektet støttes av begreper fra pensumlisten.

Jobben på prosjektet fortsetter på tirsdag.

OBS!: På mandag er det kurs i delemnet IKT og språk: Korpuslingvistik.

DIDA-FRAN-ITAL1 – time 1 & 2: Innføringsdel Friday, August 22, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Information for fransk didaktikk.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

På onsdag begynte kursene for fransk og italiensk didktikk. Velkommen til oss! 🙂

Det ble introdusert læreplanen, sammen med bevisstgjøringsoppgaver læreren må påta seg i forholdt til sin egen praksis, sin fortid som språklærende.

Opplysninger om undervisningsplanen og litteraturlisten finnes under DIDAFRAN1 & DIDAITAL1.

Idag (fredag) oppsummerte vi litt om læreplanen. Elevautonomi-begrepet ble nevnt i forbindelse med tilpasset opplæring, sammen med navn på pensumlisten som Holec, Little, Dam og Franck (se på lenken (Autonomy, never, never, never!).

Vi fikk en oversikt over utbytte av IKT i språklæringen, sammen med språklarerens refelksjon over sin egen praksis. Vi snakket om den digitale kompetansen, som jeg mener har 3 nivå (primaire, secondaire og tertiaire) og refererte tildokumenten Digital skole hver dag. som knytter temaet til det norske samfunnet.
Temaene IKT, læringsprossess, og teori er innviklet og vi får komme tilbake til dem i løpet av semesteret. Denne bloggen har en side som heter FLE og som samler lenker med fransklæringsaktiviteter, exempler på bruk av blogg og wiki i språkundervisningen.

Deretter gikk vi super fort gjennom bruk av MOOen High Five som vi vil bruke for bl.a.:

 • nettseminarer
 • logg publisering
 • forumsdiskusjoner

Vårt neste møte er et nettseminar på High Five, den 04.09.08 kl.12.15-14.00.

Husk at den 01.09.08 er en fellespråkdidaktikk forelesning om Språkpermen til for lærerstudenter. Det anbefalles at dere ser litt på dokumenten på http://epostl2.ecml.at/Resources/tabid/505/language/en-GB/Default.aspx (også kjent under navnet “European Portfolio for Student Teachers of Languages“). Da vil dere vite hva det snakkes om og kan få mer utbytte av sesjonen.

Huin102 H08 – Time 1: Innføring & Læringsteori Tuesday, August 19, 2008

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Da var det første time for Huin102! Velkommen!

Det ble en tung time med mye å sette i gang.

Jeg ga noen detaljer om Huin102-kurset. Hvis dere lurere på noe så er det bare å spørre. Jeg sitter på kontor HF-345 og kan nå per e-post om jeg ikke er på kontoret.

Ellers begynnte vi gruppearbeid om centrale begrepper knyttet til:

 • IKT
 • Informasjon og Kommunikasjon Teknologi
 • Hva er IKT?
 • Når kom IKT?
 • Hvorfor har vi bruk for IKT i en læringssammenheng?

Vi så at, i følge standpunktet inkluderer IKT alt fra “smoke signals” til World of Warcraft eller bare handler om kommunikasjonsmiddler knyttet til data teknologi.

 • Læring?
 • Hva betyr læring?
 • Hvordan lærer man?
 • Hvilke læringsteorier er dere kjente med?
 • Finn 5 uttrykker (metaforer) som mener at man lærer
 • Hva er rollen til læreren?
 • Hva er rollen til elevene/studentene?

Vi gikk veldig fort gjennom de 2 største læringsteorier som brukes for å skape læringsverktøy – digitale eller ikke digitaler:
OBS!: Understrekk navn finnes på pensumlisten.

 • Behaviourisme – se Skinner: stimuli/respons – kan være effektivt for å lære automatisme (en programvare for at kirugere øver før de blir tillat til å operer om mennesker), Pavlov hunder
  Læringsprosees er sett som å gå i rett linje, Kunsskap bygges opp fra enkelt til mer komplisert
  kunnskap er overført fra læreren til studenten; læreren bestemmer det han/hun syns er enkelt eller vanskelig
  Fokus på undervisning
 • Konstruktivisme – Se Piaget, Bruner, Von Glasersfeldt, Vygotsky, Chandler, Armstrong, Kelly:
  Eleven er ingen ”clean slate” eller ”Sponge”: det finnes fra før forforestillinger, beliefs, personal theories, “constructs” (Kelly)
  Kunskapp overføres ikke, men konstrueres
  Samhandling: Zone of proximal development (Vygotsky)
  Læringsprosessen går ikke i rett linje, mend går frem og tilbake, utvikles, bearbeid av kunnskap
  Innenfor det konstruktiviste feltet: Elevautonomi: Holec, Little, Gremmo, Archer
  Fokus på læring
  Eleven/studenten lærer å lære, og blir ekspert på sin læring – utvikling av den metakognitive evnen
  Eleven/studenten har kontroll over alle stedene for læring

Noen spørsmål man kan tenke om i møte med IKT-verktøy som karakteriseres som pedagogisk.
Hvilken læringsteori støtter den?
Er verktøyet effektiv for læring?
Er den konsistent med teorien den hevder som bakgrunn?
Hvordan kan vi få tak i IKT-potensiellen for at læringsituasjonen effektivt støtter læring?
Sånn vil vi undersøke – og ta egne erfaring som eksempler

Til slutt har studentene skrevet en reflskjonsnotat om timen på egne blog eller på en tekst fil.

For timene med meg ambefales at man setter opp en blog en skriver på den om læringserfaringer.Se The F.A.Q. til Huin102 for mer opplysninger.

På torsdag begynner timene med Daneil Apollon, og i september med Claus Huitfeldt (se Huin102 Semesterplan – Høst08).