jump to navigation

Huin102: Mars-eksamen Monday, February 18, 2008

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

OBS!!! Vennligst ta kontakt snarest med konsulent Britt Helen Lund (britt.lund@lle.uib.no eller 55 58 23 90) for å si:

  1. om du tar den skriftlige prøven
  2. om du leverer en semesteroppgave
  3. i hvilket delemnet du leverer semesteroppgaven (IKT & Læring eller IKT & språk), dersom du leverer en semesteroppgave.

DATO
SEMESTEROPPGAVE – fristdato for innlevering: 29. februar 2008.
—–Den leveres elektronisk til Britt Helen Lund
—–Epost adresse : britt.lund@lle.uib.no
SKRIFTLIG PRØVE (5 timer): 5. mars 2008.

OM SEMESTEROPPGAVEN
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/09/17/mer-om-semesteroppgaven/
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/11/19/semesteroppgave-skriving/
https://studentportal.uib.no/fs-cron/download/HUIN102pensumlist.htm?version_id=39296321

Huin102 – Semesteroppgave skriving Monday, November 19, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Hei alle sammen!

Etter å ha veiledet enkelte av dere, ser jeg at det kanksje ville hjelpe med litt presisering i forholdt til semesteroppgaven, på en generell måte.

Titler og undertitler

Når du skriver, husk at du skriver for at andre (sensoren) leser. Gjør sin oppgave enkel og uten stor frustrasjon med å ”vise veien”. Det vil si at hver stor del av din oppgave må komme med titler/undertitler. Har du noen avsnitter som snaker om omkrint same tema, samle dem under en undertittel. Ellers blir det vanskelig å følge med din tankegang. Fordelen med dette er at du blir nød til å få ideen dine i orden.

Det å være personlig i oppgaven

Spørsmålet er innviklet. De som har snakket med meg på veiledning fikk personlige merknader om temaet. Jeg kan nevne disse to punktene:

  • Skal du gi din mening, vær forsiktig med formuleringen og unngå å være for kategorisk i teksten, nemlig om du ikke har data som støtter det du mener. Dette betyr ikke at det ikke er din mening, men akademiske oppgaver krever en sånn skriving. Selve vitenskapelige studier vanligvis er forsiktige når de uttrykker meninger eller anbefaler noe.
  • Skal du snakke om din egen erfaring (for eksempel, din læringserfaring), gjør det tydelig. Forklar at dette er en erfaring du har fått i det temaet og at du vil vise et eksempel, hvilket vil hjelpe deg å analysere et eller noe annet, å ta en metakognitiv perspektiv om din læring (du vil analysere den, reflektere over den), osv. Og gjør det du sier at du skal gjøre med eksempelet!

Litteraturlisten

Som nevnt tidligere vil dere bruke Chicago scientific style. Eksempler på hvordan dere sitere, og formatere litteraturlisten til slutt av teksten finnes på denne siden: Sitatteknikk og litteraturliste.

Antall sider

Lurer du på hvor mye sider du har på en nettside, f.eks. kan du gå ut fra at en vanlig side vil innholde ca. 250 ord. En enkelt må å få antall ord er å kopiere/lime teksten på en tekstbehandler å bruke funksjonen som teller ordene.

Mer om semesteroppgqaven finnes her.

Lykke til!

Huin102 – Digital kompetanse & Virtuelt rollespill – Time 7 Tuesday, October 23, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Litteratur, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!

I dag begynte vi med en annen type rollespill som er inspirert av et opplegg jeg brukte med studenter i andre fremmedspråk didaktikk.

Dette rollespillet handler om å få frem forforestillinger man har i forholdt til språk, språklæring og språkundervisning. Gjennomføring av et virtuelt rollespill i en MOOen – en tekstuelle virtuelle virksomhet – er mente for å skape et trygt erfaringsmiljø hvor studentene kan prøve ut sine personlige teorier om læring, enkelte undervisningsopplegger, osv.

Klasserom snapshot
Digital kompetanse - time 7

PowerPoint lysbildene blir ikke publiserte på bloggen denne gangen. Men vi snakket om begrunnelsen til aktiviteten, forklarte litt mer om MOOen, om begreper som distanciation, avatar, spill, intersubjektivitet, logg. Det viste seg at begrepet distanciation fant ikke oversettelse på norsk, i allefall så langt er vi kommet.

I morgen vil vi gjennomføre rollespillet. Spillerne (ja, dere huin102 studenter) har som oppgave å publisere på High Five, på Huin102 Main profilen til deres avatar (enten direkte på avatarens side eller på som ”notat”). De som ikke klarer det kan sender meg en epost med teksten.

Sånn det er planlagt, vil det gjennomføres i MOOen en spansktime for begynnere, med minste 7 elever og en spansklærer. Dette blir spennende!

Neste steg blir analyse av rollespillet. I High Five MOOen skal jeg publisere noen ”guidelines” for det.

Litteratur vi snakket om:

  • Caillois,Roger, Man, Play, and Games, trans. Meyer Barash, New York: Schoken Books, 1979, 9-10.
  • MacKinnon, Richard C., “Punishing the Persona: Correctional Strategies for the Virtual Offender”, in Jones, Steven G. (Ed.): Virtual Culture. Identity and Communication in Cyberspace. London, 1997, 206-235. Online: http://www.actlab.utexas.edu/~spartan/punish.txt
  • Turner, Victor, The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987.

Den Sorte Øya og semesteroppgaven
Knyttet til rollespillet Den Sorte Øya publiserte Daniel Jung en kommentar som kan leses her på posten Mer om Semesteroppgaven.

New Post!!!
Vi har fått en ny blog med oss!!  🙂

Huin102 – Digital kompetanse – time 6 Monday, October 22, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Oh la la!
Noen av oss fikk en dåp med Star Trek. Det var jo på tid!!! 🙂

Så etter så mye praksis der og der, ble det plutselig tid for litt ro og tenkning, begrepsvurdering…
I dag snakket vi litt mer om IKT-begrepet, hva det innbærer, om det var en eller flere definisjoner for IKT, og hvor vi befinner oss i dette emnet. Selvsagt er det læreren sier ikke gospel, bare hjelp til tankevåkning.
Digital kompetanse – time 6
. (PPT-filen ble redigerte i forholdt til det som ble viste på timen.)

Deretter var det showtime med et virtuelt kyss!!
Lord Burleigh’s Kiss på video fra Star Trek Voyager (episode ’Persistance of Vision’). Det var stille gøy å se på Captain Janeway i sin fantasi-verden, og videoen ble en stor hjelp i å forstå bedre Murreys fortelling om Holodeck-en. Ser også at noen studenter er litt incognito-geeks, som kan nesten fortelle alle episodene til Star Trek….

Lord Burleigh’s Kiss på papir, med Murreys tekst fra kompendiet fikk vi også snakke om. Den kommer med en kort presentasjon av de forskjellige stillinger som ble tatt i forholdt til media, til nye teknologi, som på det ene, setter i fare beherskelsen vi vanligvis har over vår bedømmelse (judgement) og kropp og sensasjoner; og på det andre, hjelper oss til å bli mer kjente med hvem vi er, å bearbeide personlige problemer.

Noen litteratur vi nevnet i dag:

Klasserom snapshot:
board of the Day - 221007.jpg Jeg skulle ha noe mer digitalt, men de digitale verktøyene ble litt for trege…

Daniel Jung kom i dag for å distribuere oppgaver for viderearbeid om Den Sorte Øya rollespillet. Alt står på en ark, så de som ikke har fått dem kan spørre meg eller Daniel.

Hva skjer i morgen: Vi forstetter med digital kompetanse og nærmer oss rollespill i språkdidaktikk. De fleste av dere, hvis ikke alle, er i språk og kommunikasjon og har god erfaring med det å lære et fremmedspråk.
Dere må allerede tenke på et avatar som dere har lyst til å bruke, elev eller lærer. Sier det igjen: vi TRENGER en lærer!!! Eller blir det som å vinne lotteri…

New post!!!
M. begynner med problemstilling! Det er et spørsmål for meg, men jeg vil tro at hun ikke har noen problemer for kommentarer fra dere.
J. stiller seg kritisk over at avisen offentliggjør folks skatt. For en bruk av IKT!

Huin102 – Oppdatering om Semesteroppgaven i IKT og Læring Sunday, October 21, 2007

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Hello!

Det ble tilsatt mer opplysninger i forholdt til semesteroppgaven i IKT og Læring. De finnes HER.

Vi fortsetter f.o.m. mandag med Digital kompetanse og skal videre til Web. 2.0.. Relevant pensum blir:

  • Digital kompetanse: Murrey (1997) for mandag), etterpå: Turkle (2004), Feilberg (2001), Jopp (2001)
  • Web 2.0.: Ebersbach et al (2006) for onsdag. Blood (2000), Walker (2005) for de andre timene om temaet.

New post!!!
OK. Den er 3 dager gammel, men er vel ny for de som ikke viste om den 🙂 M. utrykker seg om bruk av Moo og virtuelle plateformer i forholdt til identitet online eller i real life i sin post. Ikke gå glipp av den!!

Vi sees i morgen!

Huin102 – Digital Kompetanse – time 5 Wednesday, October 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, Learning Activities, Semesteroppgave.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

Hei alle sammen!

I dag deltok 7 av dere et virtuelt rollespill litt by surprise. Sånn planlagte Daniel Jung og jeg aktiviteten for å skape en ny type erfaring til dere.

Rollespillet tok sted på det “Den Sorte Øya” i High Five Mooen, som hadde på inngangens skiltet navnet Seminarrom

Klasserom snapshot:

Board of the Day_time5 (Click for full size picture) Avatarene ble fanget på den Sorte Øya og delte i 2 grupper — vokter og vanlig innbygger uten å vite grunnen til at de var delte sånn. Voktene kunne fengsle og kneble de andre om de følte for det, uten at de vanlige innbyggerne kunne beskytte seg… I tillegg til denne situasjonen fikk de vite, at det var FORBUDT og kanskje umulig å forlate øya, at det var farlig å prøve å rømme. Dessuten ble avatarene underlagt kraftig ****** (sensur). Det hele varte rundt ca 1 time, litt etter at en spiller fant ut faktoren som påvirken rolletildelen.

Board of the Day_time5 (Click for full size picture) …. spurte en spiller under pausen. Kort satt, og veldig roughly: opplevelsen av status med makt/fratagelse av makt når man bruker IKT, virtuelle platteformer, osv.

Etter pausen ble det face-2-face debatt om rollespillet med diskusjon rundt Dibbells artikkel og bruk og analyse av aktiviteter i virtuelle plateformer som middel til forståelse av RL og VR samfunner.

I morgen vil Daniel Jung legge inn et innlegg på bloggen om dagens temaet med mer forklaring og oppgave for videre arbeid. Han vil i tillegg fortelle litt om problemstillinger knyttet til virtuelle virksomheter for semesteroppgaven.

Bare følg med! I mellomtiden, å publisere noe om opplevelsen gir dere muligheten til å huske den lengre og tydeligere? I allefall, blir det noe å bygge på for en evt. semesteroppgave.

Veiledning for Semesteroppgaven Monday, September 24, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

Som annonsert i timen IKT og Språk i dag, de som skriver semesteroppgaven om delemne IKT og Språk og ønsker veiledning (mer øving i korpuslingvistikk, tekstkoding, osv.) vil kunne delta timer i tirsdagene kl.10.15-12.00, IKT-seminarrom 326.

For mer detaljer, ta kontakt med Koenraad de Smedt og Claus Huitfeldt.

Forelesningene om IKT og Læring holdes i ukene 41-45, mandag/tirsdag/onsdag. Ukene 46-47 blir uten undervisning, men åpne for veiledning etter avtale i samme tidspunktene som forelesningene.

Ha en stålende uke!

Huin102 – Mer om Semesteroppgaven Monday, September 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Som dere vet, må leveres inn en semesteroppgave, som teller for 40% av karakteren for HUIN102.

Semesteroppgaven skal være på 3000-4000 ord.

Dere kan velge et tema å skrive om innenfor enten IKT og språk, IKT og Læring, eller en kombinasjon av IKT og Språk / IKT og Læring.

For semesteroppgaven i IKT og Språk, kan dere se opplysningene på web-sidene til Claus Huitfeltd og Koenraad de Smedt.

Semesteroppgaven i IKT og Læring kan utvikles inspirerte av en eller flere av disse 4 mulige direksjoner:

1. En teoretisk tilnærming
Bruk av en artikkel som utgangspunkt (f.eks.: Laurillard, Armstrong, Blood, etc). Så tar du konkrete eksempler i lys av teori.

2. En utforskning/undersøkelse
Du velger en type IKT (blogg, wiki, læringsplateformer, osv.) og knytter dem til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde.

3. En oppleggs/produkt analyse
Beskriv og analyser et opplegg (eksisterende eller fiktiv) med IKT som sentral rolle og drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med opplegget.

4. En produkt (eller flere)

Her lager du en læringsopplegg (del, skisse, prototyp) det IKT står sentralt. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen.

(Forslagene ble inspirerte av tidligere arbeid i emnet av Dr. J. Walker Rettberg og C. Jopp).

Semesteroppgaven skal leveres elektronisk på Mi Side. Det blir lagt en mappe for dette. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er den 26.11.07, kl.12.00.

Ønsker dere veiledning, må dere levere inn førsteutkast senest 12.11.07 kl.12.00 på studentportalen Mi Side, i mappen “Semesteroppgave førsteutkast” under “Innlevering” ruten.

(Se: Innlevering > Innleveringsmappe > Læringsmappe > Semesteroppgave førsteutkast.)