jump to navigation

Huin102: Mars-eksamen Monday, February 18, 2008

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

OBS!!! Vennligst ta kontakt snarest med konsulent Britt Helen Lund (britt.lund@lle.uib.no eller 55 58 23 90) for å si:

 1. om du tar den skriftlige prøven
 2. om du leverer en semesteroppgave
 3. i hvilket delemnet du leverer semesteroppgaven (IKT & Læring eller IKT & språk), dersom du leverer en semesteroppgave.

DATO
SEMESTEROPPGAVE – fristdato for innlevering: 29. februar 2008.
—–Den leveres elektronisk til Britt Helen Lund
—–Epost adresse : britt.lund@lle.uib.no
SKRIFTLIG PRØVE (5 timer): 5. mars 2008.

OM SEMESTEROPPGAVEN
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/09/17/mer-om-semesteroppgaven/
https://iktoglaering.wordpress.com/2007/11/19/semesteroppgave-skriving/
https://studentportal.uib.no/fs-cron/download/HUIN102pensumlist.htm?version_id=39296321

Advertisements

Huin102 – Sensur og sånn (oppdatert) Monday, December 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Hei alle sammen,

I dag er det sannsynligvis den siste gangen vi har kontakt rundt emnet HUIN102 a.k.a. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i humaniora I.

Her kommer en siste del med opplysninger:
Sensuren tok sted i dag og resultatene fås via karaktertelefonen eller studentweben.

En gang til ønsker jeg å takke dere for innsatsen!

Jeg vet ikke om bloggene deres vil overleve juleperioden, men jeg regner med at min vil gjøre det, med kanskje en annen retning.
Uansett er dere velkommen i å delta om dere føler for det.

Takk for meg,

God Jul <— 🙂

Myriam

Huin102 – Semesteroppgave skriving Monday, November 19, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2 comments

Hei alle sammen!

Etter å ha veiledet enkelte av dere, ser jeg at det kanksje ville hjelpe med litt presisering i forholdt til semesteroppgaven, på en generell måte.

Titler og undertitler

Når du skriver, husk at du skriver for at andre (sensoren) leser. Gjør sin oppgave enkel og uten stor frustrasjon med å ”vise veien”. Det vil si at hver stor del av din oppgave må komme med titler/undertitler. Har du noen avsnitter som snaker om omkrint same tema, samle dem under en undertittel. Ellers blir det vanskelig å følge med din tankegang. Fordelen med dette er at du blir nød til å få ideen dine i orden.

Det å være personlig i oppgaven

Spørsmålet er innviklet. De som har snakket med meg på veiledning fikk personlige merknader om temaet. Jeg kan nevne disse to punktene:

 • Skal du gi din mening, vær forsiktig med formuleringen og unngå å være for kategorisk i teksten, nemlig om du ikke har data som støtter det du mener. Dette betyr ikke at det ikke er din mening, men akademiske oppgaver krever en sånn skriving. Selve vitenskapelige studier vanligvis er forsiktige når de uttrykker meninger eller anbefaler noe.
 • Skal du snakke om din egen erfaring (for eksempel, din læringserfaring), gjør det tydelig. Forklar at dette er en erfaring du har fått i det temaet og at du vil vise et eksempel, hvilket vil hjelpe deg å analysere et eller noe annet, å ta en metakognitiv perspektiv om din læring (du vil analysere den, reflektere over den), osv. Og gjør det du sier at du skal gjøre med eksempelet!

Litteraturlisten

Som nevnt tidligere vil dere bruke Chicago scientific style. Eksempler på hvordan dere sitere, og formatere litteraturlisten til slutt av teksten finnes på denne siden: Sitatteknikk og litteraturliste.

Antall sider

Lurer du på hvor mye sider du har på en nettside, f.eks. kan du gå ut fra at en vanlig side vil innholde ca. 250 ord. En enkelt må å få antall ord er å kopiere/lime teksten på en tekstbehandler å bruke funksjonen som teller ordene.

Mer om semesteroppgqaven finnes her.

Lykke til!

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning – Time 14 Wednesday, November 7, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Forelesninger, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Det var i dag vår siste forelesning! Det gikk så fort!

I dag var vårt program:

 • Samtale rundt kurset (tok første time) – Litt precisering rundt begreper: IKT, Digital kompetanse, Web 2.0., rollespill i MOO
 • Diskusjon rundt eksamen + eksempler på eksamensoppgaver
 • Svar på evalueringskjemaet om Huin102 kurset: den ligger på Mi Side på studentportalen. De som ikke svarte er oppfordret å gjøre det så snart som mulig. Din mening er viktig for oss, lærerner
 • Tekniske hjelp med blog – veldig lite tid der…

Klassrom snapshot
Board of the Day_time14

Takk for å ha deltatt forelesningene! Dere var engasjerte studenter som gjorde atmosferen på kurset arbeidsfokuserte og lærerikt, også for meg.

Nå blir det en annen arbeidsform, nemlig veiledning.

På vår Wiki lagt jeg en side der dere kan velge mellom forskjelliger tidspunkter: http://iktoglaering.pbwiki.com/Tidspunkter-for-veiledning. Det bare er å sette navnet på når det passer. Vær snill å ikke ta plassen til en som allerede satt seg på timeplanen…

Dere fikk epost i forholdt til eksamensoppgaver i IKT og Språk med C. Huitfeldt. På Studentportalen Mi Side ligger en melding der K. de Smedt gir eksempler knyttet til korpuslingvistikk.

Obs.: Jeg oppdaterte tagene, slik at det blir enklere å finne lysbildene.

(Hvordan å avslutte i dag?)

Huin102 – Digital kompetanse & Virtuelt rollespill – Time 7 Tuesday, October 23, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Litteratur, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Hei!

I dag begynte vi med en annen type rollespill som er inspirert av et opplegg jeg brukte med studenter i andre fremmedspråk didaktikk.

Dette rollespillet handler om å få frem forforestillinger man har i forholdt til språk, språklæring og språkundervisning. Gjennomføring av et virtuelt rollespill i en MOOen – en tekstuelle virtuelle virksomhet – er mente for å skape et trygt erfaringsmiljø hvor studentene kan prøve ut sine personlige teorier om læring, enkelte undervisningsopplegger, osv.

Klasserom snapshot
Digital kompetanse - time 7

PowerPoint lysbildene blir ikke publiserte på bloggen denne gangen. Men vi snakket om begrunnelsen til aktiviteten, forklarte litt mer om MOOen, om begreper som distanciation, avatar, spill, intersubjektivitet, logg. Det viste seg at begrepet distanciation fant ikke oversettelse på norsk, i allefall så langt er vi kommet.

I morgen vil vi gjennomføre rollespillet. Spillerne (ja, dere huin102 studenter) har som oppgave å publisere på High Five, på Huin102 Main profilen til deres avatar (enten direkte på avatarens side eller på som ”notat”). De som ikke klarer det kan sender meg en epost med teksten.

Sånn det er planlagt, vil det gjennomføres i MOOen en spansktime for begynnere, med minste 7 elever og en spansklærer. Dette blir spennende!

Neste steg blir analyse av rollespillet. I High Five MOOen skal jeg publisere noen ”guidelines” for det.

Litteratur vi snakket om:

 • Caillois,Roger, Man, Play, and Games, trans. Meyer Barash, New York: Schoken Books, 1979, 9-10.
 • MacKinnon, Richard C., “Punishing the Persona: Correctional Strategies for the Virtual Offender”, in Jones, Steven G. (Ed.): Virtual Culture. Identity and Communication in Cyberspace. London, 1997, 206-235. Online: http://www.actlab.utexas.edu/~spartan/punish.txt
 • Turner, Victor, The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications, 1987.

Den Sorte Øya og semesteroppgaven
Knyttet til rollespillet Den Sorte Øya publiserte Daniel Jung en kommentar som kan leses her på posten Mer om Semesteroppgaven.

New Post!!!
Vi har fått en ny blog med oss!!  🙂

Huin102 – Digital kompetanse – time 6 Monday, October 22, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, IKT Begrep / Concepts TIC, Learning Activities, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Oh la la!
Noen av oss fikk en dåp med Star Trek. Det var jo på tid!!! 🙂

Så etter så mye praksis der og der, ble det plutselig tid for litt ro og tenkning, begrepsvurdering…
I dag snakket vi litt mer om IKT-begrepet, hva det innbærer, om det var en eller flere definisjoner for IKT, og hvor vi befinner oss i dette emnet. Selvsagt er det læreren sier ikke gospel, bare hjelp til tankevåkning.
Digital kompetanse – time 6
. (PPT-filen ble redigerte i forholdt til det som ble viste på timen.)

Deretter var det showtime med et virtuelt kyss!!
Lord Burleigh’s Kiss på video fra Star Trek Voyager (episode ’Persistance of Vision’). Det var stille gøy å se på Captain Janeway i sin fantasi-verden, og videoen ble en stor hjelp i å forstå bedre Murreys fortelling om Holodeck-en. Ser også at noen studenter er litt incognito-geeks, som kan nesten fortelle alle episodene til Star Trek….

Lord Burleigh’s Kiss på papir, med Murreys tekst fra kompendiet fikk vi også snakke om. Den kommer med en kort presentasjon av de forskjellige stillinger som ble tatt i forholdt til media, til nye teknologi, som på det ene, setter i fare beherskelsen vi vanligvis har over vår bedømmelse (judgement) og kropp og sensasjoner; og på det andre, hjelper oss til å bli mer kjente med hvem vi er, å bearbeide personlige problemer.

Noen litteratur vi nevnet i dag:

Klasserom snapshot:
board of the Day - 221007.jpg Jeg skulle ha noe mer digitalt, men de digitale verktøyene ble litt for trege…

Daniel Jung kom i dag for å distribuere oppgaver for viderearbeid om Den Sorte Øya rollespillet. Alt står på en ark, så de som ikke har fått dem kan spørre meg eller Daniel.

Hva skjer i morgen: Vi forstetter med digital kompetanse og nærmer oss rollespill i språkdidaktikk. De fleste av dere, hvis ikke alle, er i språk og kommunikasjon og har god erfaring med det å lære et fremmedspråk.
Dere må allerede tenke på et avatar som dere har lyst til å bruke, elev eller lærer. Sier det igjen: vi TRENGER en lærer!!! Eller blir det som å vinne lotteri…

New post!!!
M. begynner med problemstilling! Det er et spørsmål for meg, men jeg vil tro at hun ikke har noen problemer for kommentarer fra dere.
J. stiller seg kritisk over at avisen offentliggjør folks skatt. For en bruk av IKT!

Huin102 – Oppdatering om Semesteroppgaven i IKT og Læring Sunday, October 21, 2007

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs, Precision - Time Machine, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Hello!

Det ble tilsatt mer opplysninger i forholdt til semesteroppgaven i IKT og Læring. De finnes HER.

Vi fortsetter f.o.m. mandag med Digital kompetanse og skal videre til Web. 2.0.. Relevant pensum blir:

 • Digital kompetanse: Murrey (1997) for mandag), etterpå: Turkle (2004), Feilberg (2001), Jopp (2001)
 • Web 2.0.: Ebersbach et al (2006) for onsdag. Blood (2000), Walker (2005) for de andre timene om temaet.

New post!!!
OK. Den er 3 dager gammel, men er vel ny for de som ikke viste om den 🙂 M. utrykker seg om bruk av Moo og virtuelle plateformer i forholdt til identitet online eller i real life i sin post. Ikke gå glipp av den!!

Vi sees i morgen!

Huin102 – Læringsteori & online seminar – Time 4 Tuesday, October 16, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, HUIN102 blogs, Læring i gang, Learning Activities, Precision - Time Machine, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Bonsoir!

Vi fikk i dag en INTENSIV TIME! Det virker som om det online seminaret gikk utrolig bra. Deltagene var ganske kjente med tekstene vi snakket om og debatten gikk uten break. Nok en gang ble det ingen pause! (Jeg beklager så mye for dette. Dere må si i fra for pause.)

Hele teksten til vårt seminar finnes i High Five Mooen, på HUIN102 Main. Der finner man bildet til en lydtape som heter HuinMinne. Den klikker man på og har tilgang til teksten vår (en lenke).

Jeg har ikke vært inne i teksten siden vi laget den, men jeg vil gjerne dele min inntrykk av seminaret. Vi snakket om artiklene til Chandlers, Gremmo, Von Glaserfeld, Armstrong og Laurillard (denne veldig lite).

1/ Jeg var imponert over deres kommentarer og tur/retur med tekstdelene, egen erfaring/hypoteser. Samhandlingen illustrerer veldig bra hvordan vi bygger kunnskap gjennom kommunikasjon, gjennom språket som forhandling. For å kunne snakke om begreper eller deler av artiklene måtte vi ble enige om mening, ovs. Det å samhandler for å gå videre i vår læringsprosesser viser hvordan læring er en sosiale aktivitet. Utviklingen til våre forforestillingene (a.k.a. representasjoner, (pre)conceptions, personal theories, constructs, ”personal constructs” (Kelly, 1955)), vår forståelsen av verden gjennomføres ved hjelp av dialog med andre eller/og ved bruk av verktøy, eller læringsaktivitet.
Jeg nesten gikk til Vygotskys begrep”sonen for den nærmeste utvikling” kjente som ”The Zone of Proximal Development (ZPD)”:

Zone of proximal development: the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined trough problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978: 86.)

Litt mer info her: http://www.igs.net/~cmorris/zpd.html.

Til slutt av sesjonnen fortalte dere at samtalen våre ga dere et bedre forståelse av teksten, for eks.

2/ Undervisningsituasjonen var for meg veldig spennende. Som vanlig forebereder man seg, planlegger å gå gjennom ting og tang, en list av begreper jeg skulle snakke om, noen del av artiklene som kunne undersøkes… Men selvsagt gikk det ikke sånn. Og dette er helt OK! Dere kunne tekstene, var ivrige å snakke dem i følge deres behov. Dessuten, der kommer inn mitt alt så tregt norsk : å forstå dere, å formulere et svar, og da snakker dere om et helt annet tema!! Men dere var så engasjerte og flinke, at jeg kunne nesten vært overflødig? Lærerensrolle undersøkes…. Noen svar?

3/ Men der kommer inn loggen til vår samtale: den er nå en læringsobjekt som vi kan lese, reflektere om, ta som start for innlegg for blog om det hele eller et punkt.

4/ Og der kommer inn bloggen, hvor jeg får skrive her og der mer presisering i forholdt til spørsmål eller kommentater fra vårt online seminar! Det hele varer, varer og varer som batterien i reklamen….

Literatur:
Kelly, George. The Psychology of Personal Constructs. 2 vols. New York: Norton, 1955.
Vygotsky, L. S. Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Mooen fines mer læringstoff om Laurillards artikkel laget av Carsten Jopp som underviste dette emnet. Der forteller han mer om Laurillards klasifiesering av de forskjellige media.

OBS! Vær oppmerksom på at vår samtale taler for 10-12 sider pensum, om dette er av noe interesse…. Jo mer dere skriver om spennende ting, jo enklere blir det å skaffe seg læringsstoff! 🙂


Klasserom snapshot
Board of the Day_time4 Nei, men, du…. Vi hadde jo et ONLINE SEMINAR, skjønner du…..

Jeg håper at dere fikk å lære ut at vår bruk av MOOen for det online seminaret. Et virtuelt virksomhet i tillegg til klasserommet, et lærigsverktøy som har fordeler og ulemper. Nok noe å tenke på, semesteroppgavemessig…

New post!!!
Mari orket mer i morges tidlig og skrev innlegg om det å undervise. Sikkert kan dere dele meninger!! Oi! Nå ser jeg at det var enda mer where it came from: Moo som arena for læring..

I morgen får vi del 2 av Digital kompetanse med Daniel Jung. Det blir en del i High Five Mooen, så husk brukernavn og passord. Dibbells artikkel er relevant for denne timen.

Gleder meg!

Huin102 – Digitale Kompetanse – Time 2 Wednesday, October 10, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, IKT Begrep / Concepts TIC, Læring i gang, Learning Activities, Technical Considerations, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

The Data Geeks of Huin102

Mye stoff i dag!! De som var på timen fikk bruke High Five, MOO-plateformen på en helt konkret måte, nær på programmeringsgrensen. Dere er nå offisielt data geek! No way back!
Det som ble gjort:

 • Avatar opprettelse, beskrivelse
 • Romspynting,
 • Omgivelseskontrol (censorship og propaganda, personaliserte beskjed til besøkende)
 • Online synkron kommunikasjon (a.k.a. chatting), emoting

(Glemte jeg noe, legg en beskjed!)

Klasserom snapshot:

Snart skal vi ha fest på Tøffe Toms Bakgate!!

Board of the Day 1

Vi forbereder oss virtuelt med hjelp av Daniel Jung.

Board of the day - 101007

Vi så på treerne, for å si det sånn. Neste gang skal vi prøve å se på skogen, the bigger picture, og senere på skogen inne i vår sammenheng, dvs., i forholdt til læring.

Har dere spørsmål i forholdt til Daniel Jung’s time, til bruk av Mooen, kan dere legge inn en kommentar, eller skrive en innlegg på egen blog og legge en beskjed her (eller t.o.m. en traceback for det som kan det).

MELDING

Jeg så at nesten halv parten av dere ikke møtte opp verken i dag eller i går, og fikk vite at enkelte av dere har feltpraksis eller andre timer som kolliderer med vår timeplan. Det er viktig for oss å vite hvor mange studenter kan møte opp, for å planlegge gruppearbeid, f.eks. Det kan være vrient hvis det bare er 2 studenter.
Derfor ber jeg dere å sende meg en e-post der dere forteller om/når dere kan komme eller ikke komme på mandag, tirsdag og onsdag timene.

Huin102 – Side: IKT og Læring – Ukeplan Thursday, October 4, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, Learning Activities, z. Huin102 Information.
Tags: , , ,
add a comment

Hei!

Neste uke begynner vi med delen IKT og Læring.

Jeg satt opp en side på bloggen som heter IKT og Læring – Ukeplan. Lenken finnes også under “Information”.

Som navnet sier, er det en ukeplan for at dere kan få ide om når vi snakker om hva.

Det blir en absolutt god ide å bli (mer) aktiv med blogging, skrive ned reaksjoner på kurs og artikler.

Prøv de forskjellige verktøy under ”Tools” og ta med egne erfaringer fra andre kilder i minne for å øke sjanser for god samhandling i timene.

Husk at på mandag er det siste kurs på IKT og Språk for alle; etter det er det veiledningstimer.

 

Huin102 – IKT og Språk i ukene fremover (m/ Veiledning) Tuesday, October 2, 2007

Posted by Myriam Coco in z. Huin102 Information.
Tags: , , ,
add a comment

(Bare for sikkerhetsskyld gjenter jeg meldingen som ble publisert på Mi Side).

Timene for IKT og Språk i ukene fremover består av det som følger:

ALLE STUDENTENE:

Mandag 08.10.07 kl.12.15-14.00, IKT-semirarrom 265 v/ C. Huitlfeldt
(Timen for IKT og Læring den 08.10.07 kl.13.15-14.00 går ut)

STUDENTENE SOM PLANLEGGER Å SKRIVE EN SEMESTEROPPGAVE I IKT OG SPRÅK:

– Tirsdag 09.10.07, kl.10.15-12.00, IKT-semirarrom 326, v/ K. de Smedt

– Tirsdag 16.10.07, kl.10.15-12.00, IKT-semirarrom 326, v/ C. Huitfeldt : Kort innføring i stilometri (Hockey kap 7), oppsummering, semesteroppgaver.

– Tirsdag 23.10.07, kl.10.15-12.00, IKT-semirarrom 326, v/ K. de Smedt

– Tirsdag 30.10.07, kl.10.15-12.00, IKT-semirarrom 326, v/ K. de Smedt

Øving/veiledning etter disse datoene planlegges på individuell basis med enten Claus Huitfeldt eller Koenraad de Smedt.

Veiledning for Semesteroppgaven Monday, September 24, 2007

Posted by Myriam Coco in Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , ,
add a comment

Som annonsert i timen IKT og Språk i dag, de som skriver semesteroppgaven om delemne IKT og Språk og ønsker veiledning (mer øving i korpuslingvistikk, tekstkoding, osv.) vil kunne delta timer i tirsdagene kl.10.15-12.00, IKT-seminarrom 326.

For mer detaljer, ta kontakt med Koenraad de Smedt og Claus Huitfeldt.

Forelesningene om IKT og Læring holdes i ukene 41-45, mandag/tirsdag/onsdag. Ukene 46-47 blir uten undervisning, men åpne for veiledning etter avtale i samme tidspunktene som forelesningene.

Ha en stålende uke!

Huin102 – Semesterplan overført på bloggen (edited) Wednesday, September 19, 2007

Posted by Myriam Coco in HUIN102 blogs, Technical Considerations, z. Huin102 Information.
add a comment

Hi,

EDIT: THE SEMESTERPLAN IS NOW ONLINE HER (20.09.07).

The page for the Semesterplan will be disconnected for 1-2 days. I will transfer it to this very blog. The reason for that is purely technical: it will be easier and faster to update it.

The Semesperplan will be published on the side of “the f.a.q.” page. In the main time:

 • Man 24.09., Øving/Demo, IKT-Seminarrom 326, kl.12.15-13.00
 • Tir 25.09.: Tekstkritikk (forts.) og digital utgivelse – Hockey kap 8 / CH
 • Ons 26.09.: CH, Tekstkritikk (forts.) og digital utgivelse – Hockey kap 8

HUIN102 bloggers

New Post!!! See : P Weblog! It refers to a website Arild & Lene built last semester. Check it out!!

Einhardno’s Weblog
21.08.07 – 17.09.07

It is my sad mission to report that one of our blogs is reported missing: Einhardno’s Weblog…We already saw precursory signs of the event some weeks ago when the content of the blog was suddently wiped out of the surface of the blogosphere. But somehow, the weblog returned to life for a short period of time and brought large contributions to the group thinking. And this, we are thankful for…

Huin102 – Mer om Semesteroppgaven Monday, September 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Semesteroppgave, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Som dere vet, må leveres inn en semesteroppgave, som teller for 40% av karakteren for HUIN102.

Semesteroppgaven skal være på 3000-4000 ord.

Dere kan velge et tema å skrive om innenfor enten IKT og språk, IKT og Læring, eller en kombinasjon av IKT og Språk / IKT og Læring.

For semesteroppgaven i IKT og Språk, kan dere se opplysningene på web-sidene til Claus Huitfeltd og Koenraad de Smedt.

Semesteroppgaven i IKT og Læring kan utvikles inspirerte av en eller flere av disse 4 mulige direksjoner:

1. En teoretisk tilnærming
Bruk av en artikkel som utgangspunkt (f.eks.: Laurillard, Armstrong, Blood, etc). Så tar du konkrete eksempler i lys av teori.

2. En utforskning/undersøkelse
Du velger en type IKT (blogg, wiki, læringsplateformer, osv.) og knytter dem til læring, fordeler, ulemper, potensialsområde.

3. En oppleggs/produkt analyse
Beskriv og analyser et opplegg (eksisterende eller fiktiv) med IKT som sentral rolle og drøft en analyse i forholdt til læringspotensial med opplegget.

4. En produkt (eller flere)

Her lager du en læringsopplegg (del, skisse, prototyp) det IKT står sentralt. Beskriv, analyser hvordan IKT kan påvirke læringsprosessen.

(Forslagene ble inspirerte av tidligere arbeid i emnet av Dr. J. Walker Rettberg og C. Jopp).

Semesteroppgaven skal leveres elektronisk på Mi Side. Det blir lagt en mappe for dette. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er den 26.11.07, kl.12.00.

Ønsker dere veiledning, må dere levere inn førsteutkast senest 12.11.07 kl.12.00 på studentportalen Mi Side, i mappen “Semesteroppgave førsteutkast” under “Innlevering” ruten.

(Se: Innlevering > Innleveringsmappe > Læringsmappe > Semesteroppgave førsteutkast.)

Huin102 – Om Pensumlisten Saturday, September 15, 2007

Posted by Myriam Coco in Learning Activities, z. Huin102 Information.
add a comment

Hello everyone!

As many of you already know it, the reading list has been uploaded.The total number of pages should sum up to approximately 1000 pages, amount necessary for 15 studiepoings

It contains a compulsory reading list that will be discussed in details or mentioned during our discussions, either in class or in this blog.

The second part of your reading list is composed by you, according to your writing project. Some of you might find interesting links gathered under the categories “Research“, “Tools” and “Worldwide blogs” on the right of this blog.

As for the third part of the reading list, it is composed of texts that you write and read from your own practice of the ICT. Very few of you have published a second or a third post. I encourage you to post your comments about your readings on your blogs, to read and comment each others blogs.

Not only will this be helpful to point out aspects of class discussions, activities and readings that made an impact or that you did not grasp, but this will contribute to add up reading material up to the needed 300 pages.

Have an enlightening reading!

.