jump to navigation

DIDAFRAN1 – time7: Representasjoner og virtuelt rollespill 1/3 Friday, September 18, 2009

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

I dag har vi vært gjennom begreppet REPRESENTASJON eller FORFORESTILLING. På fransk kan man bruke bl.a. “représentation“, på englesk bl.a. “beliefs“.

MiSide – FillageretDiverse kan dere finne 2 tekstsutdrag: en fra Riley og en fra Spada. Disse er tett knyttet til representasjoner: den første gir eksempler, den andre knytter enkelte representasjoner til vitenskapelig kunnskap om fremmedspråklæring.

I løpet av timen har studentene på franskdidaktikk forberedt konteksten til rollespillet.

Rollespillet vil gjennomføres virtuelt på High FIve av fransktidaktikk studententene i praksis perioden.

Teksten fra rollespillet vil analyseres av studentene på fransk- og italienskdidaktikk.

(Er det feil her og der, beklager for språket…)

Mi Side, Fillageret, Diverse

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: