jump to navigation

DIDA-FRAN-ITAL1 – time 1 & 2: Innføringsdel Friday, August 22, 2008

Posted by Myriam Coco in didafran1, didaital1, Forelesninger, Franskdidaktikk, IKT Begrep / Concepts TIC, Information for fransk didaktikk.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

På onsdag begynte kursene for fransk og italiensk didktikk. Velkommen til oss! 🙂

Det ble introdusert læreplanen, sammen med bevisstgjøringsoppgaver læreren må påta seg i forholdt til sin egen praksis, sin fortid som språklærende.

Opplysninger om undervisningsplanen og litteraturlisten finnes under DIDAFRAN1 & DIDAITAL1.

Idag (fredag) oppsummerte vi litt om læreplanen. Elevautonomi-begrepet ble nevnt i forbindelse med tilpasset opplæring, sammen med navn på pensumlisten som Holec, Little, Dam og Franck (se på lenken (Autonomy, never, never, never!).

Vi fikk en oversikt over utbytte av IKT i språklæringen, sammen med språklarerens refelksjon over sin egen praksis. Vi snakket om den digitale kompetansen, som jeg mener har 3 nivå (primaire, secondaire og tertiaire) og refererte tildokumenten Digital skole hver dag. som knytter temaet til det norske samfunnet.
Temaene IKT, læringsprossess, og teori er innviklet og vi får komme tilbake til dem i løpet av semesteret. Denne bloggen har en side som heter FLE og som samler lenker med fransklæringsaktiviteter, exempler på bruk av blogg og wiki i språkundervisningen.

Deretter gikk vi super fort gjennom bruk av MOOen High Five som vi vil bruke for bl.a.:

  • nettseminarer
  • logg publisering
  • forumsdiskusjoner

Vårt neste møte er et nettseminar på High Five, den 04.09.08 kl.12.15-14.00.

Husk at den 01.09.08 er en fellespråkdidaktikk forelesning om Språkpermen til for lærerstudenter. Det anbefalles at dere ser litt på dokumenten på http://epostl2.ecml.at/Resources/tabid/505/language/en-GB/Default.aspx (også kjent under navnet “European Portfolio for Student Teachers of Languages“). Da vil dere vite hva det snakkes om og kan få mer utbytte av sesjonen.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: