jump to navigation

Huin102 – IKT og Læring og Undervisning – Time 14 Wednesday, November 7, 2007

Posted by Myriam Coco in Eksamen, Forelesninger, z. Huin102 Information.
Tags: , , , , , , , , ,
trackback

Det var i dag vår siste forelesning! Det gikk så fort!

I dag var vårt program:

  • Samtale rundt kurset (tok første time) – Litt precisering rundt begreper: IKT, Digital kompetanse, Web 2.0., rollespill i MOO
  • Diskusjon rundt eksamen + eksempler på eksamensoppgaver
  • Svar på evalueringskjemaet om Huin102 kurset: den ligger på Mi Side på studentportalen. De som ikke svarte er oppfordret å gjøre det så snart som mulig. Din mening er viktig for oss, lærerner
  • Tekniske hjelp med blog – veldig lite tid der…

Klassrom snapshot
Board of the Day_time14

Takk for å ha deltatt forelesningene! Dere var engasjerte studenter som gjorde atmosferen på kurset arbeidsfokuserte og lærerikt, også for meg.

Nå blir det en annen arbeidsform, nemlig veiledning.

På vår Wiki lagt jeg en side der dere kan velge mellom forskjelliger tidspunkter: http://iktoglaering.pbwiki.com/Tidspunkter-for-veiledning. Det bare er å sette navnet på når det passer. Vær snill å ikke ta plassen til en som allerede satt seg på timeplanen…

Dere fikk epost i forholdt til eksamensoppgaver i IKT og Språk med C. Huitfeldt. På Studentportalen Mi Side ligger en melding der K. de Smedt gir eksempler knyttet til korpuslingvistikk.

Obs.: Jeg oppdaterte tagene, slik at det blir enklere å finne lysbildene.

(Hvordan å avslutte i dag?)

Comments»

1. Andre blogs knyttet til undervisningsforløb « EKSPRImentarium - Monday, December 3, 2007

[…] Undervisning i Informations- og kommunikationsteknologi […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: