jump to navigation

Huin102 – Digital Kompetanse – time 5 Wednesday, October 17, 2007

Posted by Myriam Coco in Forelesninger, Learning Activities, Semesteroppgave.
Tags: , , , , , , , ,
trackback

Hei alle sammen!

I dag deltok 7 av dere et virtuelt rollespill litt by surprise. Sånn planlagte Daniel Jung og jeg aktiviteten for å skape en ny type erfaring til dere.

Rollespillet tok sted på det “Den Sorte Øya” i High Five Mooen, som hadde på inngangens skiltet navnet Seminarrom

Klasserom snapshot:

Board of the Day_time5 (Click for full size picture) Avatarene ble fanget på den Sorte Øya og delte i 2 grupper — vokter og vanlig innbygger uten å vite grunnen til at de var delte sånn. Voktene kunne fengsle og kneble de andre om de følte for det, uten at de vanlige innbyggerne kunne beskytte seg… I tillegg til denne situasjonen fikk de vite, at det var FORBUDT og kanskje umulig å forlate øya, at det var farlig å prøve å rømme. Dessuten ble avatarene underlagt kraftig ****** (sensur). Det hele varte rundt ca 1 time, litt etter at en spiller fant ut faktoren som påvirken rolletildelen.

Board of the Day_time5 (Click for full size picture) …. spurte en spiller under pausen. Kort satt, og veldig roughly: opplevelsen av status med makt/fratagelse av makt når man bruker IKT, virtuelle platteformer, osv.

Etter pausen ble det face-2-face debatt om rollespillet med diskusjon rundt Dibbells artikkel og bruk og analyse av aktiviteter i virtuelle plateformer som middel til forståelse av RL og VR samfunner.

I morgen vil Daniel Jung legge inn et innlegg på bloggen om dagens temaet med mer forklaring og oppgave for videre arbeid. Han vil i tillegg fortelle litt om problemstillinger knyttet til virtuelle virksomheter for semesteroppgaven.

Bare følg med! I mellomtiden, å publisere noe om opplevelsen gir dere muligheten til å huske den lengre og tydeligere? I allefall, blir det noe å bygge på for en evt. semesteroppgave.

Comments»

1. jermund - Monday, October 22, 2007

Bra film hvor rollespill går ut av kontroll;
“Das Experiment” :
http://imdb.com/title/tt0250258/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: